MOBILE PHARMACY

Mobilna apoteka je mikro-projekat koji ima za cilj pružanje zdravstvenih usluga i informacija u sredinama koje su daleko od standardnih zdravstvenih ustanova. Cilj projekta je da se olakša pristup osnovnim lekovima tamo gde je to najpotrebnije, posebno u ruralnim sredinama ili u nekim slučajevima kao što su prirodne katastrofe i vanredne situacije.

Marija Tomašević

Marija Tomašević rodjena je u Beogradu, gde je završila sam srednju umetničku školu “Tehnoart Beograd” smer juvelir umetničkih predmeta. Nakon srednje škole upisala je Visoku školu likovnih i primenjenih umetnosti strukovnih studija smer dizajn enterijera. Marijina strast prema dizajnu motiviše je i podstiče da se dalje usavršava. Trenuto završava master sudije na Beogradskoj akademiji poslovnih i umetničkih strukovnih studija- prostorni dizajn. Udata sje i mama dva dečaka. Profesionalno se bavi dizajnom enterijera i radi kao dizajner u Apoteci “Beograd”.