Izložba „CUBO 20/23“ predstavlja izbor studentskih radova – prototipova nastalih kroz eksperimente, praktičan rad i istraživački rad na projektima tokom školske godine u okviru predmeta Dizajn nameštaja na Fakultetu savremenih umetnosti koje vode mentori: profesorka Vesna Pejović i docentkinja Marija Kojić.

Zastupljeni objekti su objedinjeni konstruktivnim istraživanjem i tipom strukturalnih transformacija u formi i materijalu, a ipak se svaki izdvaja ličnim pristupom i narativom svakog učenika. Celokupna postavka je povezana kroz jedinstven pristup primenjenog eksperimentisanja dinamike i statike, nosivosti datog materijala i stabilnosti konstruktivnih sistema, kao i specifične interpretacije osnovnih narativa i projektnih zadataka. Akcenat je na eksperimentu i izmeštanju od očekivanog – transponovanju apstraktnih koncepata u dizajnirane forme, modularnosti, ritmu i ponavljanju kako bi se postigli funkcionalni komadi nameštaja za sedenje i/ili odlaganje.

Dobijeni proizvodi su razigrani predmeti od šperploče za sedenje, skladištenje ili izlaganje koji mogu formirati setove ili biti složeni kao sistemski elementi za izlaganje, i žičani klub stolovi koji se mogu postaviti/koristiti drugačije ili sastaviti u veće sisteme.

Fakultet savremenih umetnosti je jedinstven fakultet scenskih i primenjenih umetnosti, osnovan 1997. kao prvi privatni umetnički fakultet u regionu, i do danas je formirao mnoge uspešne i priznate umetnike. Osnivač Fakulteta savremenih umetnosti je ITS – Visoka škola strukovnih studija za IT, koja predstavlja prvu akreditovanu privatnu visokoškolsku ustanovu iz oblasti informacionih tehnologija u Srbiji. Kao takav, fakultet je deo grupe visokokvalitetnih obrazovnih institucija ovog regiona, koju predvode Comtrade i LINK group.

Dizajn enterijera – karakteriše grupa glavnih projektno-dizajnerskih predmeta: enterijer-nameštaj-rasveta. Osnovni cilj programa je da student razvije samostalnost u postavljanju projektnog zadatka, proizašlog iz prethodno definisane teme istraživanja. Akcenat je na podsticanju promišljanja i povezivanja savremenih tendencija i procesa rada, i to usmereno na razumevanje sveobuhvatnog dizajnerskog delovanja u kreiranju prostora/predmeta. Ovakav koncept programa predpostavlja aktivno povezanje i korelaciju svih disciplina u cilju stvaranja adekvatnih – funkcionalno / kreativnih / estetskih rešenja.

 

Nastavu na predmetima Dizajna nameštaja karakteriše praktično-eksperimentalni rad u okviru zadatih projektnih zadataka – tema i oblasti, gde student na svakom primenjuje korake dizajn procesa: analizu/sintezu; koncept/kontekst – definisanje/apstrahovanje/transponovanje/projektovanje, kako bi došao do kvalitetnog i autentičnog rešenja.

O IZLOŽBI

 

Izložba “CUBO 20/23” predstavlja izbor studentskih radova – prototipova nastalih kroz eksperimentalno-praktični i istraživačko-projektni rad tokom školske godine u okviru predmeta Dizajna nameštaja.

 

Kuratori i Mentori: vanredni profesor Vesna Pejović, docent Marija Kojić.

Fakultet savremenih umetnosti, Beograd

Autori / izlagači: studenti 2 i 3 godine odsek Dizajn enterijera; školska 2022/23

Studenti treće godine / Površina – Objekti za objekti za odlaganje/setovanje:

Katarina Krsmanović, Teodora Janković, Dijana Cvijović, Anđela Ružić, Alesia Radulović, Aleksa Kovačević, Milana Opačić, Ognjen Kolesnikov, Nastasja Gvozdić, Jovana Matić, Jovana Marinković, Jovana Brklja, Lena Brkić, Maša Mladenović, Luna Peić, Bojana Mihailović, Anđelka Gligorić, Viktorija Ševo, Ivana Komljenović, Nataša Kocić, Katarina Lučić, Anastasija Ilić, Marija Malović, Lana Bulatović, Dunja Selaković, Sonja Gavrilović, Minja Lojanica, Nikolija Miladinović, Sara Čitaković, Jelena Popović, Nina Mljković, Sara Perović, Ivan Stevanović, Isidora Ilić, Nikolina Matić

Studenti druge godine / Linija – Objekti za sedenje od žice:

Anđela Dimitrijević, Ana Mihajlović, Nina Filipović, Nevena Radojević, Mina Vesović, Jovana Stojković, Sara Stanojević, Anđela Hauk, Aleksandra Ristić, Tamara Trbulin, Tijana Nikolić, Una Ćurčić, Anja Aničić, Anđelina Radošević, Katarina Obradović, Jovana Milović, Jelena Dragaš, Elena Ivanović, Ivana Santrač, Ana Milić, Mina Gajtanović, Milica Milovanović, Vana Pavlović, Sara Grujić, Natalija Grujović, Ljiljana Kokotović, Milica Bešlić, Katarina Vlačić, Danijela Stajić, Anastasija Stojanović, Anđela Ćosić, Lucija Dugandžić, Marija Hrkač, Lana Majstorović, Anastasija Anđić

Prikazani objekti su objedinjeni u celinu zadatim konstruktivnim istraživanjima i strukturalnim transformacijama u formi i materijalu, a opet svaki se pojedinačno izdvaja ličnim pristupom i narativom svakog od studenta ponaosob. Objekti su povezani primenjenim promišljanjima dinamike i statike, nosivosti zadatih materijala i stabilnosti konstruktivnih sistema, kao i specifičnim interpretacijama osnovnih narativa i projektnih zadataka. Akcenat je na eksperimentu i izmeštanju od očekivanog – transponovanju apstraktnih pojmova u projektovane forme, modularnost, ritam i repeticuju radi postizanja funkcionalnih komada nameštaja za sedenje i/ili odlaganje.

Predstavljeni radovi su podeljeni u dve celine:

LINIJA – objekti za sedenje od žice – linijske konstrukcije dobijene transponovanjem apstrahovanih pokreta i antropometrije ljudskog tela u linijske crteže.

Osnovni pojmovi: FIGURA / POKRET / ANTROPOMETRIJA – Linija / Proporcija / Repeticija / Mera / Konstrukcija / Struktura / Ritam / Gradacija / Tenzija / Dinamika / Statika

Dobijeni proizvodi su hoklice koje se mogu ili setovati ili slagati kao sistemski elementi za izlaganje / odlaganje tj police

 

POVRŠINA – objekti za odlaganje/setovanje od špera 12mm – pločaste konstrukcije dobijene upotrebom osnovne geometrije i zasnovanih na Bruno Munarijevim vežbama.

Osnovni pojmovi: LICE / IZRAZ / GEOMETRIJA / Površina / Volumen / Forma / Telo / Položaj / Objekat / Prostor / Modul / Sistem / Kombinatorika / Odlaganje / Setovanje /

Dobijeni proizvodi su klub stolovi, koji se mogu različito pozicionirati/koristiti ili setovati slagati u veće sisteme.

Obe grupe dobijenih proizvoda su definisane volumenom kocke, tj zauzimaju deo kubature kocke, čime je i definisan naziv izložbe u celosti – CUBO.