Dad HUB na Mikser festivalu

U saradnji sa UNFPA, razgovaramo o virtuelnom i interaktivnom prostoru za tate koji ostvaruju bolje odnose sa
svojim partnerkama i decom, za muškarce koji bi mogli otvoreno da pričaju o svim svojim brigama, dilemama, strahovima i ostalim osećanjima.

Ivan Lalić, izvršni direktor Mikser festivala
Miša Stojiljković, novinar
Borka Jeremić, zamenica direktora UNFPA

za Srbiju