NALED je nezavisno udruženje pravnih subjekata, lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva koje zajedno rade na stvaranju boljih uslova za život i rad u Srbiji. Od svog osnivanja 2006, NALED je izrastao u najveće javno-privatno udruženje sa više od 300 članova. Do danas je NALED realizovao više od 160 projekata koji podržavaju ekonomski rast u saradnji sa relevantnim međunarodnim organizacijama i državnim institucijama.

Svi projekti i aktivnosti NALED usredsređeni su na poboljšanje regulatornog okvira za poslovanje i izgradnju kapaciteta i odgovornosti javne uprave. NALED je lider u promociji dijaloga između privatnog i javnog sektora, kao i u praćenju regulatornih aktivnosti i merenju učinka javne uprave.

Krajem 2019.  NALED je osnovao Savez za zaštitu životne sredine kao programsku platformu koja će okupiti donosioce odluka i stručnjake iz društveno odgovornih kompanija, lokalnih samouprava, državnih organa i civilnog sektora s ciljem objedinjavanja profesionalnih kapaciteta u definisanju sistemskih rešenja u oblasti upravljanja životnom sredinom u Srbiji.

Mikser i NALED imaju uspešnu saradnju na polju edukacije stručne i šire javnosti o značaju i potencijalu cirkularne ekonomije u Srbiji.

Na ovogodišnjem Mikser Festivalu, NALED učestvuje na panelu “Novi život za održiva pakovanja” koji se bavi cirkularnom ekonomijom u upravljanju ambalažnim otpadnom – koji su nam potencijali, a koji izazovi u mapi puta? Kada ćemo početi da na otpad gledamo kao resurs? Šta očekujemo od Nacionalnog plana za cirkularnu ekonomiju i kada će ga Srbija dobiti?

 

https://naled.rs/