Mikser Kids radionica – dizajnaton

Mikser Festival u saradni sa KidHub-om organizuje Dizajnaton radionicu – Kako da unapredimo prostor za slobodno vreme pomoću cirkularnog dizajna.

Kako bi gradovi izgledali da deca imala pravo glasa u njihovom kreiranju? U ovom momentu jedna milijarda dece živi u urbanim sredinama. Zato bi za nas trebalo da bude važno kako deca i mladi vide grad u kome žive i posebno – gde se nalazi njihovo mesto (za druženje, neformalno učenje, slobodno vreme…) u gradu? Gde je i kako izgleda prostor za decu u gradu kada prestanu da izlaze u parkić ispred kuće? Kako na njih utiču: nedostatak zelenih površina, saobraćaj i zagađenje, život u visokim zgradama, izolacija, netolerancija i nejednak, neadekvatan pristup u korišćenju grada.

Dizajn za bolji svet radionica u okviru Next Gen Dizajn platforme na Mikser Festivalu koja je posvećena edukaciji mladih stvaralaca u oblasti  održivog i dizajna koji doprinosi pravednijem, humanijem, bezbednijem i zdravijem svetu, pružiće najmlađim polaznicima priliku da nam daju svoju sliku takvog grada, ali će ih i obučiti kako da postanu deo tog procesa.

Pozivamo decu  uzrasta od 12 do 15 godina da zajedno s nama promišljaju kako bi mogao da izgleda njihov kutak za provođenje slobodnog vremena u gradu. Koristeći Dizajnaton metod zasnovan na dizajnerskom razmišljanju i teme strukturisane oko UN ciljeva održivog razvoja, deca uče kako da na kreativan način rešavaju ekološke izazove kroz izradu prototipa. U radu koristimo Dizajnaton radne listove, različite reciklažne i kreativne materijale, elektroniku, robotiku i programiranje praveći projekte u manjim timovima.

Održaće se 25. maja od 16 do 19 časova, u glavoj sali Dorćol Platza.

Prijavljujete se putem ovog linka.