BUDI DEO URBANE LABORATORIJE MIKSER FESTIVALA 2024

Urban Lab je celodnevni međunarodni skup u okviru Mikser festivala 2024, koji okuplja domaće i strane stručnjake različitih profila oko teme unapređenja primene prirodom-inspirisanih rešenja i participacije građana u oblikovanju naših gradova.

Održava se u petak, 24. maj, 2024, od 9-17h, u glavnoj sali prostora Miljenko Dereta, Dobračina 55. Učešće u programu URBAN LAB je besplatno, uz obaveznu registraciju popunjavanjem ovog formulara. Sve sesije programa Urban Lab su na engleskom jeziku.

Program Urbane laboratorije namenjen je arhitektama, urbanistima, aktivistima, predstavnicima gradova, stručnjacima i entuzijastima, svima koji ulažu svoja znanja, iskustva i strast u oblikovanje i održavanje naših gradova, kako bismo ih učinili spremnijim za izazove klimatskih promena i pravednijim u odnosu na potrebe svih građana.

Cilj skupa je da predstavi opipljive primere urbanih intervencija baziranih na rešenjima inspirisanim prirodom i preporukama dobijenih kroz participaciju građana i ilustruje uticaj ovakvog holističkog pristupa oblikovanju gradova na unapređenje kvaliteta života, psihofizičkog zdravlja i blagostanja građana. Skup Urban Lab će preneti i iskustava gradova Evrope, Azije i Južne Amerike koji pilotiraju principe NBS i participacije u realnosti kroz dva Horizon EU projekta – euPOLIS i HEART, sa posebnim osvrtom na “naučene lekcije”, razmenu izazova i zajedničko formiranje preporuka za efikasniju primenu ovih principa zajedno sa predstavnicima domaće stručne javnosti.

Pored niza dinamičnih i inspirativnih predavanja i prezentacija, važan deo Urban Lab programa čini i interaktivna sesija (word café radionica) tokom koje ćemo udružiti iskustva naših i gostujućih stručnjaka i predstavnika gradova i u sinergiji iznedriti preporuke za inovativne i nekonvencionalne modele uključenja građana u važne urbane procese kroz čvorišta kulturne razmene i društvenih interakcija. Rezultate radionice ćemo uključiti u dokumente koje razvijamo u okviru dva međunarodna istraživački projekta, a koje će gradovi partneri nastojati da dalje integrišu u svoje strateške dokumene i procese. Dokument će biti javno dostupan domaćoj i međunarodnoj javnosti, dok će svi učesnici u radionici biti kreditovani kao kontributori i nagrađeni sertifikatom o učešću u Urban Lab skupu.

Detaljan program Urban Lab je na ovom linku.

Važne napomene:

  • Sve sesije programa Urban Lab su na engleskom jeziku.
  • Popunjavanjem formulara rezervišete jedno mesto za učešće u svim sesijama konferencije i radionici Urban Lab.
  • Na licu mesta biće posluženo osveženje i lagani ručak
  • Učesnici koji dolaze iz drugih gradova sami organizuju transport.

 

FORMULAR ZA PRIJAVE