“I ti si stručnjak” radionica održana u Beogradu

Interaktivna radionica „I ti si stručnjak“ nedavno je održana onlajn u Beogradu, povodom jedne od demo lokacija, džepnog parka na Dunavskom keju u Zemunu (Beogradska opština) u okviru euPolis projekta.
Svrha radionice koju je vodio stručnjak euPolis projekta, Ranko Božović, bila je da se mapiraju zdravstveni izazovi građana u blizini, ali i njihova pripremljenost, znanje i ukupna zainteresovanost da učestvuju u budućim procesima implementacije rešenja zasnovanih na prirodi.


Rezultati nam pokazuju da, iako su mnogi od učesnika (oko 50) već čuli za pojam rešenja zasnovanih na prirodi, većina zapravo ne zna kako funkcionišu, kako se mogu primeniti ili kakvi bi rezultati mogli biti .

Sa vedrije strane, skoro svi su svesni da mikroklima oko samo jednog malog područja poput pomenutog džepnog parka može značajno uticati na zdravlje ljudi, ali i da unapređenje kvaliteta parka može osnažiti komšijsko povezivanje i stvoriti bolju, zdravija atmosferu sa većim šansama za zajedničko kreiranje i zajedničko odlučivanje.
Kada je reč o onome što građanima najviše “bode oči”, to su, sudeći po interaktivnoj sesiji tokom radionice, splavovi u neposrednoj blizini njihovih domova sa glasnom muzikom i koji u noćnim satima pojačavaju saobraćaj u blizini. Obližnji zabavni park privlači i aktivnosti koje nisu pogodne za komšiluk sa porodičnim domaćinstvima.
Umesto toga, komšije bi želele priliku za više interaktivnih igrališta za najmlađe, didaktičke igračke, Edu-centre koji bi mogli da privuku posetioce svih uzrasta, bioskop na otvorenom ili pozorište leti. Takođe, solarni punjači i WiFi pristup su pomenuti kao pogodnosti.


Prema rezultatima interaktivne sesije, komšije žude za prirodnim hladom, parkovskim mobilijarom, ali i prostorom za vežbe na otvorenom, česmama za vodu i kantama za otpatke. Uprkos dugačkoj i prostranoj šetačkoj stazi koju svakodnevno posećuju stotine prolaznika, u ovom delu nema javnog toaleta.
Pokazalo se da je neophodno odvojiti i biciklističke staze od pešačkih.
Pored sadnje drveća, građani su istakli potrebu za žbunjem i cvetnicama koje bi privukle i pružile utočište vrapcima i pčelama i unapredilo biodiverzitet.
Građani su otvoreno pozdravili inovativne ideje euPolisa i izrazili nadu da će biti sprovedene, ne samo na ovoj demo lokaciji, već se i „protegnuti“ na druga obližnja područja koja se bore sa mnogim komunalnim, društvenim, ekološkim i drugim urbanim izazovima.