Predavanje: Priroda kao građevinski materijal u gradovima

Danski arhitekta Morten Rask Madsen održaće predavanje „Urbano planiranje – saradnja sa prirodom“, u petak 25. marta u 13 sati u Zgradi tehničkih fakulteta u učionici br. 200. Predavanje možete pratiti i onlajn na Zoom platformi (Meeting ID: 930 5316 8673; Passcode: 454969).

Madsen je partner na evropskom Horizon 2020 projektu euPOLIS koji u inovativnu metodologiju urbanog planiranja uvodi prirodom inspirisana rešenja i to kroz široku participaciju građana na lokacijama na kojima se ova rešenja sprovode. Kao član žirija arhitektonsko-urbanističkog konkursa za studente arhitekture koji je za cilj imao uvođenje mladih stručnjaka u proces dizajniranja jedne od projektnih demo-lokacija, džepnog parka na Dunavskom keju kod hotela Jugoslavija, Madsen će govoriti o svom iskustvu implementacije sličnih prirodom inspirisanih urbanističkih rešenja, ali i saradnji i uključivanju građana-komšija koji žive na ovoj lokaciji, važnosti uključivanja njihovih stavova i potreba u buduća planiranja i oblikovanja prostora namenjenih javnoj upotrebi.

Eksperimentalni projekat DAMP

„Ako naučimo da razumemo prirodne resurse koji nas okružuju, moći ćemo da razbijemo strah od prirode i radimo sa svim njegovim potencijalima kao živi građevinski materijal na stvaranju budućih održivih gradova. Ako naučimo da razumemo ljude koji naseljavaju naše gradove, biće nam lakše da razbijemo strah od javnog mnjenja i stvorimo prostore koji aktiviraju život. Mali projekat u kompleksu socijalnog stanovanja u predgrađu Kopenhagena u Danskoj deo je projekta euPOLIS iz poziva Horizon2020 i danskog projekta isparavanja DAMP. Lokalitet stvara okvir multidisciplinarne laboratorije zasnovane na društvenom angažmanu i prinudnom isparavanju vode. U ovom predavanju ću predstaviti potencijal lokalnog upravljanja vodama zasnovanim na prinudnom isparavanju i pokazati kako radimo na zajedničkoj agendi za upravljanje vodama, biodiverzitetu i razvoju društvenog potencijala“, navodi danski arhitekta u najavi predavanja.

Morten Rask Madsen ima više od 20 godina iskustva u sektorima urbanizma i građevine gde se bavi konsaltingom, menadžmentom, organizacijom, dispozicijom i projektovanjem malih i srednjih projekata visokog stepena složenosti. Vodeće uverenje za njegov rad je da je važno biti lojalan celokupnom konceptu, ali ostaviti mesta za detalje unutar budžeta projekta i vremenskog okvira. Poslednjih godina njegov fokus je bio na građevinskim projektima sa naglaskom na strategiju, inovacije i procese koji uključuju korisnike. Posredovanje je najvažnije sredstvo za arhitektu. Mortenova sposobnost da predstavi arhitektonska, društvena i tehnička pitanja izgrađena je na radu u sopstvenom nezavisnom konsultantskom arhitektonskom poslu, iskustvu iz akademske nastave u Danskoj kraljevskoj akademiji lepih umetnosti i razvoju radionica za građane, donosioce odluka i eksperte u okviru planiranja i izgradnje i učešća na danskoj televiziji u programu izgradnje i baštovanstva. Učestvovao je u nekoliko projekata kao urbanista i arhitekta konsultant do 2017. godine kada formira arhitektonsko preduzeće Byspektrum, gde je trenutno generalni direktor.