Studentski konkurs za idejno rešenje plavo-zelenog parka

Projekat euPolis i Arhitektonski fakultet u Beogradu raspisuju Studentski konkurs za izradu urbanističko-arhitektonskog idejnog rešenja za plavo-zeleni park na Zemunskom keju sa objektom euPolis eko-edu centra.

Konkurs je otvoren za studente arhitekture master i doktorskih studija Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, da se uključe u projekat euPOLIS i učestvuju u generisanju ideja za oblikovanje tematskog “plavo-zelenog” parka i euPOLIS eko-edu centra na Zemunskom keju u Beogradu, uz primenu prirodom inspirisanih rešenja koja povoljno utiču na fizičko i mentalno zdravlje njegovih korisnika.

Maksimalan broj članova jednog tima je 3 studenta. Jedan tim može učestvovati na ovom konkursu samo sa jednim predlogom. Jedan student može učestvovati na ovom konkursu samo u jednom timu.

O EUPOLIS PROJEKTU

Uz Gladsaks, Lođ i Pirej, Beograd je jedan od 4 evropska pilot-grada u kojima će se u periodu između 2020. i 2024. godine testirati inovativni način projektovanja malih gradskih “plavo-zelenih” parkova, uz aktivno učešće građana i primenu prirodom inspirisanih rešenja, u cilju poboljšanja kvaliteta života u gradu i unapređenja zdravlja i blagostanja građana. 

Ove inovativne metode zajedničkog kreiranja prijatnijih i zdravijih javnih prostora za sve građanke i građane će u Beogradu biti testirane na dve pilot-lokacije: na Zemunskom keju – na potezu od hotela “Jugoslavije” do Karađorđevog trga, i na donjem Dorćolu – na segmentu Linijskog parka kod naselja Dunavski kej.

Projekat sprovodi euPOLIS tim koji okuplja naučnike i stručnjake održivog razvoja 28 partnerskih organizija iz 13 zemalja sveta, uključujući i domaće ekspertske organizacije koje pružaju podršku aktivnostima na beogradskim pilot lokacijama: Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, enPlus d.o.o. i organizacija Mikser, u saradnji sa Univerzitetom u Beogradu – Arhitektonskim fakultetom i Ženskim arhitektonskim društvom. Projekat je podržan kroz program Horizon 2020 Evropske unije (H2020 – EU.3.5.2, grant br. 869448).

POZITIVAN UTICAJ PARKA NA ZDRAVLJE I DOBROBIT KORISNIKA

Tematski “plavo-zeleni” park treba da postane jedinstvena zelena oaza u okviru koje će se svi prirodni i prostorni resursi lokacije koristiti u neprekinutom prirodnom ciklusu, a pozitivan uticaj takvog uređenja i oblikovanja javne zelene površine na čovekovo zdravlje i dobrobit biti merljiv i nesporan.

Originalnost i inovativnost primene prirodom inspirisanih rešenja, razumevanje i doprinost istraživačkom procesu euPolis projekta primenom sistemskih metodogija tokom projektanskog postupka, prostorna i funkcionalna rešenja koja podstiču zajedništvo, inkluziju, odgovornost prema okruženju su ideje koje euPolis konkurs želi da podstakne i koje će se posebno vrednovati pri izboru rešenja i ideja koja će se dalje realizovati.

NAGRADE

Žiri će odabrati 1-3 pobednička rada koji su najbolje odgovorili na sve programske zahteve i kriterijume. Nagrađeni autori / autorski timovi dobiće
– novčane nagrade u protivvrednosti od 500 eura (prva nagrada), 300 eura (druga nagrada) i 200 eura (treća nagrada), koje se dele ravnopravno među članovima tima, i stiču pravo da:
– postanu deo stručnog tima međunarodnog projekta euPOLIS i učestvuju u razradi rešenja do njegove realizacije
– objave svoj pobednički rad u internacionalnom stručnom euPOLIS magazinu
– učestvuju u javnoj izložbi nagrađenih radova u okviru Mikser Festivala 2022.

KONKURSNI ROKOVI

– Rok za prijavu učešća na konkursu: 06.02.2022. putem elektronskog formulara na eupolis.mikser.rs
– Dostavljanje konkursne dokumentacije prijavljenim učesnicima: 08.02.2022.
– Uvodna, obavezujuća, radionica u amfiteatru Arhitektonskog fakulteta: 11.02.2022. 12-14 časova
– Faza razvoja konkursnih rešenja: 11.02.- 11.03.2022.
– Rok za postavljanje pitanja: 11.02 – 21.02.2022, putem e-maila eupolisproject@gmail.com
– Rok za predaju konkursnih radova: 11.03.2022. do 24:00 putem elektronskog formulara na eupolis.mikser.rs
– Evaluacija radova 11-30.03.2022.
– Objava rezultata konkursa: 30.03.2022. na internet stranici euPolis projekta www.eupolis-project.eu i Arhitektonskog fakulteta www.arh.bg.ac.rs
– Radionica za razradu najuspešnijih rešenja – maj, 2022.
– Izložba nagrađenih konkursnih rešenja – oktobar, 2022. (@Mikser Festival)

Detaljnije informacije o konkursu OVDE.

Linnk ka formularu za registracije OVDE.