Organizacija Mikser već nekoliko godina sarađuje sa Delegacijom Evropske unije u Srbiji na projektima podizanja svesti o zaštiti životne sredine i rodne ravnopravnosti i unapređenju kvaliteta života osetljivih društvenih grupa.

Programi Mikser Festivala realizovani u saradnji sa Delegacijom EU obuhvataju dve panel diskusije i jednu izložbu koji promovišu i približavaju vrednosti EU u Srbiji.

Zelena agenda za Balkan” je panel koji ispituje kapacitete srpske i regionalne privrede u primeni Evropskog zelenog dogovora i benefite za razvoj privatnog i javnog sektora.

„Studija o zelenom oporavku“ bavi se klimatskim ciljevima EU za 2030. i primeni standarda Evropskog zelenog dogovora kao glavnim putokazima za usmeravanje investicija ka održivim projektima i aktivnostima kako bi naša ekonomija i društvo, pogotovo zdravstveni sistem bili otporniji na klimatske promene i druge izazove.

Izložba „Natura 2000 u kadru“ na Mikser festivalu je rezultat foto-konkursa koji je organizovao projekat „EU za Naturu 2000 u Srbiji”, u saradnji sa Energetskim portalom. Glavni cilj konkursa je da poveže važnost očuvanja biodiverziteta sa raznolikostima prirodnih pejzaža u Srbiji i da posebno naglasi vrste koje će biti deo buduće mreže Natura 2000 u Srbiji. Takođe, da se široj javnosti pokažu prirodne lepote Srbije, a građani motivišu i podsete na važnost očuvanja okoline i opstanka raznovrsnog biljnog i životinjskog sveta.