Integrisani pristup projekta HEART teži da sistematski poboljša zdravlje u urbanim sredinama i da smanji zdravstvene nejednakosti. Kroz inovativne mehanizme primene, zasnovane na plavo-zelenim rešenjima u urbanom planiranju, ovaj projekat podržava i promoviše zdravlje i blagostanje kao ključni kriterijum planiranja. Kao suprotnost trenutnoj paradigmi urbanog planiranja usmerenoj na profit, HEART će uvesti ovaj integrisani, ekonomični koncept, usredsređen na zdravlje. 

Svet se dramatično menja, a gradovi se suočavaju sa sve većim izazovima urbanog razvoja, socijalnim, geopolitičkim, ekonomskim i klimatskim izazovima koji utiču na kvalitet našeg života. Postalo je očigledno da tekuća urbanistička praksa koja se pretežno zasniva na investitorskim, komercijalnim interesima mora da se menja u pravcu održivijeg, inkluzivnijeg planiranja gradova koje će uzeti u obzir regeneraciju i rehabilitaciju prirodnih resursa i potrebe svih građana, a posebno osetljivih društvenih grupa. Dodatno, uvreženi sektorski pristup planiranju često onemogućava sagledavanje međusobnih veza i sinergičnih potencijala različitih elemenata koji čine gradski metabolizam, što dodatno umanjuje kvalitet života u gradovima.

Cilj diskusije okupljenih stručnjaka i predstavnika relevantnih institucija jeste uključenje ovih perspektiva u javni dijalog o planiranju održivijih,zdravijih i srećnijih gradova i pronalaženje načina da se izbalansiraju neuravnoteženi odnosi koji u savremenim urbanim sredinama izazivaju različite vrste socijalnih distorzija koje prouzrokuju stres i nezadovoljstvo, što direktno utiče na zdravlje i blagostanje građana.

Stručnjaci međunarodnih projekata Clever Cities, euPOLIS i HEART koji nude inovacije iz oblasti participativnog urbanog planiranja i primene prirodom inspirisanih urbanih rešenja, te experti za pitanja rodne ravnopravnosti i javnog zdravlja pozivaju predstavnike gradskih institucija i učesnike u diskusiji da zajedno razmišljaju “izvan kutije” i uvrežene prakse i otvore prostor za unapređenje procesa planiranja, identifikujući konkretne korake ka institucionalizaciji ovih kriterijuma u našoj urbanističkoj praksi i važećim procedurama.

 

Follow HEART