Ove godine Mikser i Šumarski fakultet sarađuju u okviru Mikserovog Dizajn kampa 2021: Ghost Project „Nova vrednost“. Mladi dizajneri su podstaknuti da svojim inovativnim rešenjima reaguju na pojačanu potrebu za boravkom u prirodi i svoja iskustva pretoče u projekte koji će smanjiti otpad u našoj okolini dajući mu novu upotrebnu vrednost i doprineti podizanju svesti o uticaju konzumerizma i otpada na životnu sredinu, te ukazati na važnosti cirkularnog dizajna za njeno očuvanje.Na Mikser Festivalu, biće održana i mini-ekološka radionica “Tvoj život su tvoja dela” u formi inicijalnog upoznavanja i zbližavanja studenata Šumarskog fakulteta iz Beograda i učesnika ovogodišnjeg Dizajn kampa “Ghost Project: Nova vrednost”, a sama akcija će uključivati čišćenje okućnice Zornića kuće i sađenje sadnica i na taj način pokrenuti učesnike na rad u prirodi.

Akcija “Tvoj život su tvoja dela” počela je prošle godine kao jedna od brojnih akcija pošumljavanja, čišćenja i humanitarnih akcija koje su predstavnici Studentskog parlamenta beogradskog Šumarskog fakulteta održali povodom obeležavanja 100 godina od osnivanja fakulteta.

 

Šumarski fakultet