THE AUTOMATON

The Automaton – Video rad

“… on usvaja u potpunosti onu vrstu ličnosti koju mu nude kulturni obrasci i on stoga postaje upravo onakav kakav jesu svi drugi i kakvi oni od njega očekuju. Nesklad između  “ja” i sveta nestaje, a sa njim i svesna strah od samoće i nemoći…

MILICA

MIJAČEVIĆ

CAREVIĆ

BOŠKO

JELIĆ

Milica Mijačević je multimedijalna vizuelna umetnica. Odbranila je 2012. doktorsku umetničku disertaciju sa interdisciplinarnih studija na Univerzitetu umetnosti u Beogradu. Predstavila je svoj rad u zemlji i inostranstvu, na samostalnim i grupnim izložbama, video festivalima i umetničkim istraživačkim projektima.