ISPRED KAMERE

Ispred kamere

U okviru Black Box programa, VAC će snimati celokupan program festivala, koji će se istovremeno prikazati i kao promotivni video, a sa druge strane će se materijal iskoristiti za etnografsko prikazivanje jedne zajednice, njenih specifičnih oblika ponašanja, rada i aktivnosti.

NENAD

PINTER

 

Centar za vizuelnu antropologiju je osnovan 2018. godine kao internacionalni edukativni centar koji se bave istraživanjem i promocijom vizuelne antropologije, etnografskih filmova i sličnih interdiscplinarnih formata.

Glavni deo VACovih aktivnosti je vezan za Školu vizuelne antropologije, koja se odvija lokalno i internacionalno.