SPARKS

Aleksandar Lazar je multidisciplinarni umetnik čija dela obuhvataju svetove vizuelne i zvučne umetnosti. Istovremenim bavljenjem teorijom, vizuelnim i muzičkim izraza, istražuje strukturalne paralele između muzike i vizuelnih medija, kao i načine na povezujući ih i generišući ih. Inspiraciju za svoja vizuelna dela crpe iz različitih veza između zvuka i slike, a njegova dela se mogu kategorisati kao sinestezijska umetnost, ili „vizuelna muzika“. Uspešno je završio osnovne i master studije grafike odsek Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu. Trenutno je na doktorskim-umetničkim studijama na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu, gde radi kao asistent na Katedri za digitalnu umetnost. Težište njegovog doktorsko-umetničkog rada leži u vođenju naučno-umetničkog istraživanja vizuelizacije zvuka i oblasti vizuelne muzike. Duboko uronjen u ovu raskrsnicu umetnosti i nauke, on ima za cilj da produbi naše razumevanje dubokih veza između zvuka i slike, istražujući nove načine kombinovanja ovih elemenata u koherentnu i smislenu umetnički izraz.

Dobitnik je nagrada za proširene medije i inovativne pristupe grafiki i ima ostvario brojne međunarodne i domaće saradnje sa umetnicima, a učestvovao je u međunarodnim i domaćim naučno/umetničkim simpozijumima i festivalma umetnosti i nauke. Aleksandar poziva publiku da krene na transformaciono putovanje, prevazilazeći granice tradicionalne umetničke forme i otvaranje novih granica kreativnog istraživanja. Aleksandrovo delo nastaje kada se umetnost, muzika i tehnologija ujedine, nudeći uvid u oblasti sinestezijske umetnosti.

Aleksandar Lazar

Aleksandar Lazar je multidisciplinarni umetnik čija dela obuhvataju svetove vizuelne i zvučne umetnosti. Istovremenim bavljenjem teorijom, vizuelnim i muzičkim izraza, istražuje strukturalne paralele između muzike i vizuelnih medija, kao i načine na povezujući ih i generišući ih. Inspiraciju za svoja vizuelna dela crpe iz različitih veza između zvuka i slike, a njegova dela se mogu kategorisati kao sinestezijska umetnost, ili „vizuelna muzika“. Uspešno je završio osnovne i master studije grafike odsek Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu. Trenutno je na doktorskim-umetničkim studijama na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu, gde radi kao asistent na Katedri za digitalnu umetnost. Težište njegovog doktorsko-umetničkog rada leži u vođenju naučno-umetničkog istraživanja vizuelizacije zvuka i oblasti vizuelne muzike. Duboko uronjen u ovu raskrsnicu umetnosti i nauke, on ima za cilj da produbi naše razumevanje dubokih veza između zvuka i slike, istražujući nove načine kombinovanja ovih elemenata u koherentnu i smislenu umetnički izraz.

Dobitnik je nagrada za proširene medije i inovativne pristupe grafiki i ima ostvario brojne međunarodne i domaće saradnje sa umetnicima, a učestvovao je u međunarodnim i domaćim naučno/umetničkim simpozijumima i festivalma umetnosti i nauke. Aleksandar poziva publiku da krene na transformaciono putovanje, prevazilazeći granice tradicionalne umetničke forme i otvaranje novih granica kreativnog istraživanja. Aleksandrovo delo nastaje kada se umetnost, muzika i tehnologija ujedine, nudeći uvid u oblasti sinestezijske umetnosti.