I ASK THE QUESTIONS HERE

Podijum za prvo mesto ima novi izgled sa svojom ovalnom formom. Na novoj platformi, gde nema drugog i trećeg, dugu, usamljenu i ironičnu poziciju prvog mesta prati šaka pasulja koji izaziva zavisnost, droge slobodnog vremena. Snimak se fokusira na prazne poglede moći, koja ostaje sama na podijumu i postaje jača što je duže sam, i beskrajno oscilovanje podijuma. 

 

Ergin Soyal

Ergin Sojal je rođen 1982. u Turskoj. Završio je osnovne, diplomske i stručne studije  u oblasti umetnosti na Fakultetu likovnih umetnosti, odsek za skulpturu Univerziteta Anadolu, Turska. Bavi se videom, skulpturom, instalacijom i performansom. Učestvovao je na mnogim grupnim izložbama i dobijao nagrade. Živi u Jedrenu, Turska i radi kao predavač na Trakijskom Univerzitetu, Fakultet likovnih umetnosti, katedra  za vajarstvo.