Marijana Cvetković, producentkinja, kustoskinja i predavačica u oblastima istorije umetnosti, kulturne politike i kulturnog menadžmenta, dala je značajan doprinos društvenim dimenzijama kulture i umetnosti.

Magistrirala je menadžment u kulturi i kulturnoj politici, a trenutno je na doktorskim studijama iz menadžmenta i razvoja muzeja. Marijana je aktivno uključena u različite programe i projekte koji se odnose na kulturnu politiku, međunarodnu kulturnu saradnju, savremeni ples, vizuelne umetnosti, muzeje. Suosnivačica je Stanice Servisa za savremeni ples i Nomad Dance Academy, platforme posvećene razvoju savremenog plesa i izvođačkih umetnosti na Balkanu. Pored toga, radi kao kulturna aktivistkinja na nezavisnim kulturnim scenama Beograda i Srbije, gde je suosnivačica platformi kao što su druga scena, Kulturni centar Magacin, Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije i Platforma za  teoriju i praksu  društvenih dobara “Zajedničko”.

Kao predavačica na Univerzitetu umetnosti u Beogradu i Univerzitetu Lion 2, ali i na mnogim neformalnim obrazovnim platformama, prenosi znanja u oblastima kao što su kustoske studije, umrežavanje, kulturne politike i upravljanje kulturnim nasleđem.

Dobitnica je nagrade Jelena Šantić, 2018. godine „za doslednost u radu, promociju savremenog plesa i kontinuirano zalaganje za bolje uslove rada u oblasti kulture“.

Dorćol Platz - glavna sala

23. maj

18:00