Dizajn kamp 2021: Ghost Project “Nova vrednost”

U okviru Mikserovog Dizajn kampa 2021: Ghost Project „Nova vrednost“ mladi dizajneri su podstaknuti da svojim inovativnim rešenjima reaguju na pojačanu potrebu za boravkom u prirodi i svoja iskustva pretoče u projekte koji će smanjiti otpad u našoj okolini dajući mu novu upotrebnu vrednost i doprineti podizanju svesti o uticaju konzumerizma i otpada na životnu sredinu, te ukazati na važnosti cirkularnog dizajna za njeno očuvanje, nakon godine velikog usporavanja uzrokovanog globalnom pandemijom. Radionice unutar Dizajn kampa pozivaju na dodatna razmišljanja o problemima sa kojima se suočava ne samo priroda već i čovek.  

Ekološka akcija “Tvoj život su tvoja dela”

Ideja ove mini-ekološke akcije je inicijalno upoznavanje i zbližavanje studenata Šumarskog fakulteta iz Beograda i učesnika ovogodišnjeg Dizajn kampa “Ghost Project: Nova vrednost”, a akcija će uključivati čišćenje okućnice Zornića kuće i sađenje sadnica i na taj način pokrenuti učesnike na rad u prirodi.

“Tvoj život su tvoja dela” počela je prošle godine kao jedna od brojnih akcija pošumljavanja, čišćenja, i humanitarnih akcija koje su predstavnici Studentskog parlamenta beogradskog Šumarskog fakulteta održali povodom obeležavanja 100 godina od osnivanja Šumarskog fakulteta, a na ovogodišnjem Mikser Festivalu ekološka akcija “Tvoj život su tvoja dela” označiće početak zajedničke misije u prirodnom ambijentu Zornića kuće.

Jelena Košarić- Savez izviđača Srbije

Predmet radionice je osmišljavanje i realizacija funkcionalnih prototipova predmeta koji imaju upotrebnu vrednost za život u prirodi, uz korišćenje odbačenih sirovina: rashodovanih drvenih paleta kao osnovnog i otpada sakupljenog u okolini Zornića kuće kao dopunskog materijala. Cilj je savladati ograničenja nametnuta upotrebom raspoloživih korišćenih materijala i iskoristiti sve njihove atribute za izradu predmeta koji se mogu upotrebljavati u spoljašnjoj sredini. 

Odabrani polaznici će tokom trajanja radionice biti smešteni u samom kampu gde će im domaćini i mentori biti članovi Saveza izviđača Srbije koji će im preneti veštine potrebne za kampovanje u prirodi, a pored Marka Ivoševića i Jelene Košarić iz Saveza izviđača Srbije, predavači i mentori biće i Volker Albus, dizajn kritičar i kustos iz Nemačke, Jelena Matić prof. na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Kristina Cvejanov, ekspertkinja za otpad, doc. Madlena Dašić sa Univerziteta Metropoliten…