Dizajn zona je program Mikser festivala posvećen edukaciji i razmeni znanja mladih inovatora u oblasti industrijskog dizajna. Pored prepoznatljivih platformi za talente – Young Balkan Designers i Ghost project, Mikser Festival 2024 će predstaviti i novu dizajnersku inicijativu Next Gen Design koja je nastala u saradnji sa još četiri prepoznata evropska festivala dizajna, uz još dve gostujuće izložbe: Cubo 20/23 studenata Fakulteta savremenih umetnosti u Beogradu i Plemka od BAPUSS.

Next Gen Design je trogodišnji program istraživanja, dizajnerskih takmičenja i događaja koji podstiču evropski sektor dizajna — posebno mlade dizajnere — da kreiraju, usvajaju i šire zeleni i održivi dizajn koji doprinosi Evropskom zelenom dogovoru.

Kroz otvorene pozive, ankete, rezidencije i obrazovne aktivnosti, projekat će negovati mlade dizajnere i inspirisati značajne promene u sektoru dizajna. Negovanjem kulture održivosti i modela cirkularne ekonomije, projekat se zalaže za transformativnu promenu u industriji, osnažujući i dizajnere i potrošače da prihvate zelene prakse.

Projekat Next Gen Design predstavlja ključni korak ka stvaranju budućnosti u kojoj je održivi dizajn norma. Osposobljavanjem mladih dizajnera alatima i znanjem za pokretanje promena, projekat ima za cilj da podstakne evropske zemlje da pređu na kružniju ekonomiju i smanje negativan uticaj na klimu. Kroz inovativne obrazovne programe i digitalne inicijative, projekat ne samo da će oblikovati budućnost dizajna već će doprineti i širem klimatskom delovanju.

Primarni cilj projekta je da integriše inovativnu obrazovnu platformu u zvanične programe festivala dizajna. Ova platforma će služiti kao katalizator za promovisanje i obrazovanje o zelenom i održivom dizajnu, u skladu sa ciljevima Evropskog zelenog dogovora. Kroz mešavinu fizičkih i digitalnih događaja, projekat će podići festivale dizajna na nove visine, maksimizirajući angažovanje i svest među učesnicima.