ALGATIME

Koncept sata sa pogonom na alge AlgaTime je revolucionarni ručni sat koji koristi žive alge kao održiv izvor energije. Ovo eliminiše potrebu za tradicionalnim baterijama, smanjujući ekološki otpad i oslanjanje na neobnovljive resurse. Spekulativni dizajn AlgaTime-a oličava novi pravac u nosivoj tehnologiji, spajajući inovativnu biomimikriju sa svakodnevnom funkcionalnošću. AlgaTime je pokretač razgovora, koji podstiče radoznalost i podiže svest o održivoj tehnologiji.

AlgaTime koristi vrhunska dostignuća u bio-fotonaponskoj tehnologiji. Unutrašnja komora sata uzgaja mikroalge, koje prolaze kroz fotosintezu, pretvarajući sunčevu svetlost u električnu energiju. Ova energija se zatim koristi za napajanje digitalnog ekrana sata i unutrašnjih funkcija. bio-fotovoltaična tehnologija koristi transparentne, biokompatibilne materijale za komoru za alge, omogućavajući prodiranje svetlosti i optimalnu fotosintezu. Impact AlgaTime prevazilazi svoju ulogu časovnika. To označava promenu paradigme ka ekološki odgovornom dizajnu.

Ana Armano Linta

Ana Armano Linta, kulturna radnica, dizajnerica i pedagog, završila je studij dizajna na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu (master dizajn). Pored toga, edukovala se u oblasti dizajna za održivost u četiri dimenzije kroz Gaia Education programe i učestvovala je u raznim multidisciplinarnim radionicama i edukativnim događajima (kao što su Kembridž biohakaton, Inkubator za učenje u zajednici za projekte u održivosti, itd.). Redovno izlaže svoje radove na hrvatskim i stranim izložbama dizajna (uključujući Milano Design Veek, Cambridge Science Fair, Zagreb Design Veek, Ambienta, Ljubljana Design Veek, Skopje Design Veek, Beogradski sajam namještaja, galeriju ULUPUH…). Ana je dobila brojne nagrade za svoje dizajne koji se fokusiraju na obrazovanje, društveni uticaj i ekološku održivost. Među njima su prva nagrada za etički dizajn (Zagreb Design Veek 2018) za Opip&Shum, BigSEE nagrade u kategoriji dizajna malih proizvoda i malih drvenih proizvoda u 2019. (Opip&Shum), Co-Create pobednički proizvod (Milano Design Veek 2018) za Tilti ,

i novinarsku nagradu (Ambienta 2017) za AbOvo. Ko-upravlja arhitektonskim i dizajnerskim studijom Armano Linta u Zagrebu.

www.armanolinta.hr