AnyBuddy M1

Ovaj projekat ima za cilj da omogući svima da postanu saveznici u očuvanju lokalnog biodiverziteta. Uključuje jednostavan dizajn hranilica/depoa za veverice sa dodatnom funkcijom igrališta, napravljenih od lako dostupnih materijala. Svrha ovih modula je da vevericama obezbede prostor za skladištenje hrane koju sakupe ili kao njen izvor kada je u njihovom okruženju nema. Ovaj pristup direktno uključuje ljude u napore očuvanja, podstičući ličnu vezu i svest o biodiverzitetu i koegzistenciji sa vrstama koje pripadaju urbanom ekosistemu. Konstrukcija podrazumeva korišćenje dasaka i vodootpornih OSB ploča povezanih jednostavnim tehnikama obrade drveta. Ideja je da se svima omogući pristup uputstvima i listama za sečenje putem onlajn baze podataka kako bi mogli samostalno da konstruišu module i postave ih na različite lokacije u svom dvorištu, parku ili komšiluku. Pored toga, bile bi dostupne korisne informacije o ishrani, ponašanju i karakteristikama veverica, a platforma ima potencijal da postane prostor za razmenu iskustava i dokumentovanje borbe za očuvanje biodiverziteta putem fotografija. Projekat Anybuddy M1 ima za cilj da poveže veliki broj malih poduhvata u veću zajedničku akciju koja bi dovela do pozitivnih promena u urbanim ekosistemima i pomogla u rehabilitaciji veze između urbanih stanovnika i prirode koja ih okružuje.

 Anja Rakonjac i Sofija Plavščić

Naziv tima koji stoji iza ovog projekta je AS in buddies / Anja Rakonjac i Sofija Plavščić