MEDITERRANEORAMA

Poput mikrokosmosa, delo Mediterraneorama predstavljeno je u legendarnom obliku letećeg tepiha, da putuje između različitih kultura. Poput mora, tekstilni prototip je „transportna površina“ koja okuplja ljude i podseća nas da se ljudi, iz koje god zemlje, nikada ne osećaju isključeno na obalama ovog mora. Poput papira miriorame koja prikazuje zastave primorskih zemalja sliva, zamišljeno oruđe

je ćilim napravljen u gradu Fezu, u Maroku. Svaka zastava pripada svim ostalima, a veza tkanina čini zemlje sličnim kroz povezanost i raznolikost boja. Nacionalni baneri, smanjujući se i izdužujući, redizajniraju geografsku parcelu zapad-istok i obrnuto, simbolično poništavajući kilometražu i geopolitičke udaljenosti. U stvari, hodanje ili ležanje na tepihu uključuje nekoliko zastava koje dočaravaju slojevitost i šarenu kulturnu kontaminaciju ovog područja. Kombinacija boja generiše moguće hromatske odnose: na primer, prevalencija crvene može da izrazi hrabrost, ali i prolivenu krv, dok veliki beli ‘istočni prostor’ – koji evocira mir u zastavama – ujedinjuje Palestinu, Izrael, Liban i Siriju.

Leonardo Pilati

Leonardo Pilati je arhitekta i doktor pejzažne arhitekture. Završio je Arhitektonsku školu u Firenci, gradu u kojem živi i radi kao slobodni dizajner i istraživač. Sarađivao je sa brojnim arhitektonskim biroima, sa kojima je učestvovao na međunarodnim konkursima za dizajn. Kao predmetni stručnjak za unutrašnju arhitekturu i dizajn urbanog pejzaža, podržavao je nastavnu aktivnost u mnogim laboratorijama Arhitektonske škole u ​​Firenci. Njegov pristup dizajnu proizilazi iz kreativnog korena arhitekture, krećući se ka interdisciplinarnoj margini gde, s vremena na vreme, redefiniše svoje polje delovanja. Bez stilskih dogmi, on tumači arhitektonski projekat u najširem mogućem smislu i smatra maštovitim procesom polaznim alatom koji se nalazi u repertoaru alata za projekat. Oscilirajući između istraživanja i profesije na mediteranskoj širini, on proizvodi arhitekture različite prirode i materijalnosti, različite prostornosti i površine.