Madlena Dašić: Dizajn kamp ”Samo zeleno”

Da li vam je reč „održivost“ uveliko ušla u primarni rečnik, a niste ustvari, onako zaista, sigurni šta to znači? I kako je sada povezujemo sa grafičkim dizajnom? Kada se grafički dizajn uglavnom bavi štampom – jednim od najvećih svetskih faktora zagađenja, upotrebe papira, energije… Suština je, kao grafički dizajneri, većina onog na čemu radimo danima, mesecima, završi u kanti za đubre.

Madlena Dašić, profesorka na Fakultetu Digitalnih Umetnosti na Univerzitetu Metropolitan, objašnjava zašto je ustvari akutna tema postati „zeleni“ dizajner-vizuelni komunikator koji postaje svestan svoje okoline, biva etički osvešćen i odgovoran što se celog dizajnerskog procesa tiče.

Madlena Dašić, profesorka na Fakultetu Digitalnih Umetnosti na Univerzitetu Metropolitan