Ključnu ulogu u urbanim inovacijama i razvoju gradova u sredine koje pozitivno utiču na zdravlje i dobrobit ljudi igraju sistemi urbanih vodotokova i njihova interakcija sa gradskom zelenom infrastrukturom. Ovaj panel razmatra načine na koje devastirani vodotokovi u našim gradovima mogu da se revitalizuju i, umesto lečenja posledica, trajno otklone uzroci njihovog zagađenja. Okupljeni stručnjaci će analizirati nekoliko različitih aspekata ovog aktuelnog problema na primerima pažljivo negovanih prirodnih resursa, poput reke Gradac u okolini Valjeva, do primera gde je ljudskim nemarom, pohlepom i nedovoljno profesionalnim upravljanjem ovim dragocenim resursima, kvalitet gradskih vodotokova doveden do stanja koje predstavlja veliku opasnost za ljudsko zdravlje. Eksperti iz ove oblasti prikazaće primere dobre evropske i svetske prakse koji kao bitan segment revitalizacije vodotokova istovremeno rešavaju i probleme prečišćavanja urbanih optadnih voda primenom savremenih, efikasnih, cenovno pristupačnih i ekološki prihvatljivih metodologija, u svim aspektima jeftininijm od konvencionalnih koji se pripremaju za masovnu primenu u Srbiji. Kroz inovativne evropske H2020 projekte euPOLIS i HEART, u čijim konzorcijumima i međunarodnim naučnim timovima učestvuje veliki broj domaćih i regionalnih partnera i stručnjaka, ove metode i tehnologije su učinjene dostupnim kao izbor i lokalnim donosiocima odluka. Cilj ovog razgovora je podizanje svesti o prednostima inovativnih održivih pristupa revitalizaciji gradskih vodotokova koji će motivisati domaće stručnjake i donosioce odluka da zaista i naprave taj važan iskorak za sve nas.

Uvodna reč: prof. Čedo Maksimović, Imperial College London, UK

Profesor Maksimović će nas povesti na put kroz odnos čovečanstva prema prirodnim vodotokovima u naseljima, od rane civilizacije, preko nekontrolisane urbanizacije i sistematskog zagađenja, betoniranja i zatrpavanja urbanih tokova, njihovog „zasipanja“ različim vrstama otpada, amplifikaciji poplava i hazarda za ljudsko zdravlje do optimističnijih perspektiva i inovativnih metoda revitalizacije/renaturalizacije urbanih tokova i njihovog „vraćanja životu“ građanima korišćenjem prirodom inspirisanih rešenja.

 

Gost ekspert: Dr. István Kenyeres, Biopolus, Mađarska

Princip cirkularnosti u gradovima ne može postojati bez prethodnog postizanja održivog vodnog ciklusa, gde stanovnici imaju kontinuirani pristup bezbednoj čistoj vodi u „tkivu/metabolizmu“ svog grada. Dr Kenyeres, vodeći svetski ekspert prikazaće njihovu MNR tehnologiju (metabolic network reactor), čiji principi su već primenjeni na preko 200 postrojenja u svetu. Modularni, proširivi sistem za prečišćavanje otpadne vode, recikliranjem produkata prečišćavanja primenjiv je i za „vraćanje života“ devastiranim gradskim vodotokovima  i jezerima . Pomoću naprednog eko – inženjeringa, prečišćena otpadna voda se koristi za više namena, a  iz mulja se dobijaju dragoceni proizvodi (biopolimeri, enzimi, celuloza) energija. Osim „vraćanja života gradskim vodotokovima” ovaj „BioMaker“ koncept skladno unapređuje zelenu (pejzažnu) infrastrukturu grada, urbane biotope i podržava gradsku proizvodnju hrane značajno unapređujući zdravlje i dobrobit stanovništva

 

Panelisti:

Bojan Milovanović, predsednik Udruženja GM Optimist, Gornji Milanovac

Čedo Maksimović, profesor emeritus, Imperial College  London  (Velika Britanija)

István Kenyeres, osnivač, Biopolus (Mađarska)

Vesna Šabanović, Gradski sekretarijat za životnu sredinu, Grad Beograd

Moderatorka:

Žaklina Živković, Pravo na vodu

MIKSER TALKS

27. Maj

10:00-11:00

team_image
Bojan Milovanović
Predsednik udruženja GM Optimist, Gornji Milanovac

team_image
Čedo Maksimović
Profesor emeritus, Imperial College London (Velika Britanija)

team_image
István Kenyeres
Osnivač, Biopolus (Mađarska)

team_image
Vesna Šabanović
Gradski sekretarijat za životnu sredinu, Grad Beograd

team_image
Žaklina Živković
Pravo na vodu