Studenti arhitekture u projektu euPOLIS

Projekat euPolis i Arhitektonski fakultet u Beogradu raspisali su Studentski konkurs za izradu urbanističko-arhitektonskog idejnog rešenja za plavo-zeleni park na Zemunskom keju sa objektom euPolis eko-edu centra.

Konkurs je bio otvoren za studente arhitekture master i doktorskih studija Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, da se uključe u projekat euPOLIS i učestvuju u generisanju ideja za oblikovanje tematskog “plavo-zelenog” parka i euPOLIS eko-edu centra na Zemunskom keju u Beogradu, uz primenu prirodom inspirisanih rešenja koja povoljno utiču na fizičko i mentalno zdravlje njegovih korisnika.

Uvodna radionica održana je nedavno na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu gde su euPOLIS eksperti uz podršku nezavisnih stručnjaka i prijatelja projekta, studentima približili euPOLIS metodologiju urbanog planiranja i približili im sve aspekte kroz koje će kao budući dizajneri urbanog života, moći da utiču na zdravlje i dobrobit građana.

Od upravljanja urbanim i otpadnim vodama, uticanja na mikroklimu i temperaturu na javnim, ali i u stambenim površinama, odabira i strategije sađenja određenih biljaka kako bi se postigao optimala urbani biodiverzitet i izbegle negativne posledice i uticaje koje neko rastinje ima – samo su neka od novih znanja i veština koje će u narednom periodu kroz rad sa euPOLIS ekspertima, studenti da steknu i primene u svojim rešenjima.