Fakultet primenjenih umetnosti – Beograd (FPU), osnovan je pre više od šest decenija kao prva visokoškolska ustanova u oblasti primenjenih umetnosti. Standardi po kojima FPU radi bili su mera i putokaz za osnivanje drugih visokih škola u okruženju. Po programu i idejama Bauhausa osnovana je 1938. godine u Beogradu Škola za primenjenu umetnost, koja je 1948. godine prerasla u Akademiju za primenjene umetnosti, a od 1973. godine menja naziv u Fakultet primenjenih umetnosti. 

Danas je FPU umetničko-naučna visokoškolska ustanova sa jasnom fizionomijom i orijentacijom, na kojoj se vrhunskom umetničkom istraživanju, kao važnom segmentu, dodaje teorijska podloga. Treba istaći da je FPU našao svoje mesto u sferama kulturnog, privrednog i industrijskog razvoja našeg društva, uz ostvarivanje sve intenzivnijih kontakata sa svetom, uključivši se u tokove savremenog razvoja umetnosti, posebno u oblasti primenjenih umetnosti i dizajna.

Projekat “Black Box” nastao je 2015. godine u saradnji Mikser Festivala i Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu kao platforma za podršku razvoja mladih  autora iz oblasti likovnih umetnosti i prezentacije njihovog stvaralaštva u najširoj javnosti. Uz aktuelnu temu, svake godine predstavlja se 100 autora odabranih na konkursu od strane stručnog žirija. Glavni kustos izložbe je Marko Lađušić.

Cilj projekta je ukazivanje na problematiku koja opterećuje mlade stvaraoce u savremenom društvenom kontekstu, njihovo osnaživanje da se javno izraze i svojim vizijama doprinesu rešenju društvenih problema, te unapređenju života u zajednici. Projekat ističe i značaj umetničkih instalacija u alternativnim gradskim prostorima, njihovu dostupnost širokoj publici, kao i povezanosti umetničke prakse sa ostalim sferama života – naukom, tehnologijama, ekonomijom i društvom.