TeRRIFFICA

Međunarodni projekat TeRRIFFICA, na kome je Centar za promociju nauke jedan od partnera, analizira uticaj i predlaže novi model posvećen smanjenju štetnih uticaja klimatskih promena. Cilj projekta TeRRIFICA je sveobuhvatno integrisanje podataka, istraživanja i akcija, kako bi se stvorio opšti pregled stanja u nekim delovima Evrope, a jedna od tih tačaka je i Beograd. Svestrani pristupi koji udružuju najširi krug građana, lokalne aktiviste, istraživače, donosioce odluka i druge angažovane pojedince, imaju za cilj da pruže sveobuhvatne smernice za dalju borbu protiv klimatskih promena, prilagođavanje izmenjenim okolnostima i predviđanje budućih dešavanja.

Kao jedan od inovativnih načina da se što više ljudi uključi u traženje rešenja za izazove koje klimatske promene nose pojavljuje se koncept građanskih naučnih istraživanja (eng. Citizen Science), koji znači da javnost zajedno sa naučnicima adresira određeni problem kroz prikupljanje i analiziranje podataka, interpretaciju rezultata, ali i razvoj novih tehnologija i osmišljenih akcija delovanja.

 

terrifica.eu