Inovativna rešenja za transformaciju industrije i ključna podrška u  edukaciju i transformaciji lokalnih zajednica

Klimatske promjene predstavljaju najveći izazov našeg doba i traže udruženo i odlučno djelovanje svih segmenata našeg društva dok ekološka kriza zahtjeva provedbu sveobuhvatne ekološke tranzicije u svim sektorima, uključujući kulturu.

U kontekstu povećane potrebe za podizanjem razine ekološke osviještenosti u društvu kulturni i kreativni sektor mogu pružiti ključnu potporu za edukaciju i transformaciju lokalnih zajednica. Umjetnost često može prenijeti načela održivosti na jednostavan i učinkovitiji način od bilo kojeg političkog govora. S druge strane kreativnost, inovativnost i sklonost eksperimentranju koje su inherentne umjetnosti, dizajnu, arhitekturi mogu pronaći nove načine da kružna ekonomija postane stvarnost.

Teme: Uloga kulturnog i kreativnog sektora u jačanju zelene tranziciji u Europi; Green Deal kao jedan od prioriteta u EU financiranju kulturnog i kreativnog sektora; Inovativnost kulturnog i kreativnog sektora u kontekstu Green Deal-a (primjeri projekata iz Srbije)

Učesnici:

Antoine Avignon, EU Delegation

Bojana Selaković, Nacionalni konvent o EU

Milan Lučić, British Council

Milica Rašković, Desk Kreativna Evropa

Moderatorka: Ana Šilović, stručnjakinja za kulturu i evropske fondove (Hrvatska)

Dorćol Platz - glavna sala

24. maj

10.30 -11.45

team_image
Antoine Avignon
EU Delegation

team_image
Bojana Selaković
Nacionalni konvent o EU

team_image
Milan Lučić
British Council

team_image
Milica Rašković
Desk Kreativna Evropa

team_image
Ana Šilović
stručnjakinja za kulturu i evropske fondove (Hrvatska)