BOREAL

Boreal nastoji da ide u korak sa modernim proizvodnim tehnologijama kako bi postigao najbolji kvalitet. Kompanija je u stalnoj potrazi za novim idejama, metodama, tehnikama, alatima, veštinama itd. Boreal je takođe specijalizovan za rad sa močvarnim hrastom koji potiče sa dna rečinih korita ili močvara, starih ponekad hiljadama godina. Ovo drvo ostaje konzervirano u mulju bez dotoka kiseonika i može biti staro 500 do 5000 godina. Upravo pri obradi ovog specifičnog materijala sve veštine, ideje i ciljevi Boreala dolaze do izražaja. Snažno orijentisani ka pažljivoj upotrebi prirodnih resursa, proizvodne linije Boreala su pažljivo planirane, kako bi otpad sveli na minimum, pogotovo pri izradi predmeta od dragocenog močvarnog hrasta.