DON`T FEED ME PLASTIC

Don’t Feed Me Plastic je serija edukativnih igračaka čiji je cilj razvijanje emocionalne veze između dece i njihove okoline. Napravljene od ponovo korišćene tkanine, njihova ispuna sadrži element iznenađenja. Unutar svake igračke nalazi se komad plastičnog otpada poput plastičnog čepa ili šuškave plastične kese koji angažuje čula deteta i služi kao pokretač razgovora. Kroz taktilnu igru ovaj element iznenađenja detetu pruža informaciju o materijama i elementima u našem okruženju koji imaju negativan uticaj na našu okolinu i kroz igru pokušati da predloži koja su moguća rešenja.

MAJA

REPOTOČNIK

SLOVENIJA

Maja Repotočnik je slovenačka industrijska dizajnerka sa blistavom vizijom pametnih rešenja. Sa velikim interesovanjem za održivi dizajn, ona pokušava da održi celokupan proces dizajna i proizvodnje na vrlo lokalnom nivou.