ČOVEK KAO BIĆE NADE

Ideja autorki teži da probudi svest o tome da je čovek učesnik koji ima nadu i odgovornost povodom nje, koje se ne ograničavaju na samo njegov život, već obuhvataju i živote svih drugih ljudi. Nada se rađa u svakom biću, a ostvaruje izvana. Zahvaljujući njoj autorke su u jednoti sa svim što postoji i onim što žele da stvore. Usko povezana sa emocijom nade je i sloboda i ona se ne ogleda u anarhiji i bezumnosti, već upravo suprotno, u poštovanju i odgovornosti.

DORA

ANDJELKOVIĆ

TAMARA

VUKOVLJAK

Tamara Vukovljak je završila gimnaziju “Svetozar Marković” u Subotici 2010. nakon čega upisuje Pravni fakultet Univerzitet u Beogradu . Nakon određenog vremena odlučuje da upiše na FPU-odsek primenjeno vajarstvo i to ostvaruje 2018. Zajedno sa Dorom Anđelković učestvuje 2020.  na konkursu koji je raspisao MIKSER HOUSE , i zauzimaju 3. mesto .

Dora Anđelković je završila srednju umetničku školu “Tehnoart Beograd” , smer za juvelira. Nakon toga upisuje FPU, odsek primenjeno vajarstvo. Imala je zajedničku izložbu u Manakovoj kući i Politici 2018. i radila je na projektu pod nazivom “1217 , Krunisanje Stefana Prvovenčanog” 2019.