SPARKS

„Sparks” je dvokanalna video instalacija koja poziva gledaoca na putovanje kroz unutrašnje prostore i hipnotičko iskustvo transformacije. Osvetljena apstraktnim vizuelnim elementima, ova instalacija otvara vrata transformaciji i buđenju unutrašnjeg svetla kroz impresivno iskustvo. U srži instalacije leži fuzija plesa i animacije, gde se plesni snimci spajaju sa generisanim crtežima i animacijama, stvarajući slojevitu i dinamičnu kompoziciju koja ima za cilj transcendenciju. Izvođač, uronjen u hipnotički trans, postaje centralna figura vođena ritmovima, stvarajući fluidan pokret koji odražava unutrašnju promenu. Ključni element koji dodaje magiju ovom iskustvu je efekat „iskre“, inspirisan naučnim eksperimentima u „Cimatics“. Ovaj efekat se postiže snimanjem čestica soli koje pomeraju zvuk i zvučnici. Ova tehnika, poznata u naučnim akustičnim eksperimentima kao “Cimatics”, služi kao vizuelni prikaz muzike i efekta iskre. 

 „Sparks” nije samo pasivno iskustvo gledanja, već poziva gledaoca da se pridruži ovom putovanju, prepuštajući se ritmu, pokretu i svetlosti, da pronađe sopstvenu unutrašnju iskru koja čeka da se upali. Ova instalacija nije samo estetsko iskustvo već poziv na introspekciju i transformaciju, podstičući gledaoca da otkrije svoje dublje slojeve i potencijal za imerzivno iskustvo. 

Aleksandar Lazar

Aleksandar Lazar je multidisciplinarni umetnik čija dela obuhvataju svetove vizuelne i zvučne umetnosti. Istovremenim bavljenjem teorijom, vizuelnim i muzičkim izraza, istražuje strukturalne paralele između muzike i vizuelnih medija, kao i načine na povezujući ih i generišući ih. Inspiraciju za svoja vizuelna dela crpe iz različitih veza između zvuka i slike, a njegova dela se mogu kategorisati kao sinestezijska umetnost, ili „vizuelna muzika“. Uspešno je završio osnovne i master studije grafike odsek Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu. Trenutno je na doktorskim-umetničkim studijama na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu, gde radi kao asistent na Katedri za digitalnu umetnost. Težište njegovog doktorsko-umetničkog rada leži u vođenju naučno-umetničkog istraživanja vizuelizacije zvuka i oblasti vizuelne muzike. Duboko uronjen u ovu raskrsnicu umetnosti i nauke, on ima za cilj da produbi naše razumevanje dubokih veza između zvuka i slike, istražujući nove načine kombinovanja ovih elemenata u koherentnu i smislenu umetnički izraz. Dobitnik je nagrada za proširene medije i inovativne pristupe grafiki i ima ostvario brojne međunarodne i domaće saradnje sa umetnicima, a učestvovao je u međunarodnim i domaćim naučno/umetničkim simpozijumima i festivalma umetnosti i nauke. Aleksandar poziva publiku da krene na transformaciono putovanje, prevazilazeći granice tradicionalne umetničke forme i otvaranje novih granica kreativnog istraživanja. Aleksandrovo delo nastaje kada se umetnost, muzika i tehnologija ujedine, nudeći uvid u oblasti sinestezijske umetnosti.