CEREYAN/DRAFT

Video se bavi vijorenjem zastave u zatvorenom i njenom snimanju. Stalno snimanje kamera koje okružuju javni prostor pretvara integritet svakodnevnog života u vizuelno pamćenje. Pomeranje zastave određuje pamćenje kamera okrenutih prema zastavi koja se vijori u unutrašnjosti. Dok je promaja stvorena međusobnim strujanjem vazduha koju proizvode kamere koje obezbeđuju pomeranje zastave, on takođe izaziva lepršanje kada se dve kamere okrenute jedna prema drugoj sretnu u zajedničkom prostoru iz istog razloga. 

 

Ergin Sojal

Ergin Sojal je rođen 1982. u Turskoj. Završio je osnovne, diplomske i stručne studije  u oblasti umetnosti na Fakultetu likovnih umetnosti, odsek za skulpturu Univerziteta Anadolu, Turska. 

Bavi se videom, skulpturom, instalacijom i performansom. Učestvovao je na mnogim grupnim izložbama i dobijao nagrade. Živi u Jedrenu, Turska i radi kao predavač na Trakijskom Univerzitetu,, Fakultet likovnih umetnosti, katedra  za vajarstvo.