NEW IMPULSES

Impuls nekog tela se može shvatiti kao nastojanje tog tela da nastavi kretanje u istom pravcu i smeru, ukoliko na njega ne deluje neka spoljašnja sila. Slike iz ovog ciklusa su uslovni povratak apstrakciji. Skoro mehaničko izvlačenje linija sa akcentom na sadašnji trenutak. Linija napravljena sada ostaje zauvek u svojoj punoći, intezitetu i sili koju nosi – kao deo nekakve šire slike ostaje utkani dokaz proticanja vremena. Prihvatanje prolaznosti i nesavršenosti snažno utiču na krajnji rezultat. Dublji misaoni procesi uočavaju se tek sa kasnijim sagledavanjem kako pojedinačne slike, tako i čitave serije. Ovi radovi su markeri nekog apsolutnijeg vremena. Završene slike su zaključci procesa  stvaranja. Zgusnuti momenti teške tišine izlaze iz binarnih vrednosti linija. Odnosi tamno–svetlo, oštro–meko, hrapavo–glatko kao i obojeno–monohromno aktiviraju vrednosti osetljivih emocionalnih  procesa. Treperave površine uvlače nas u svoje odnose i doprinose da nam se slike čine poznatim, a ipak do sad neviđenim.

Goran Vitanović

Goran Vitanović je rođen u Beogradu, 1. 6. 1977. godine. Diplomirao je na Slikarskom odseku Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu, u klasi profesora Dragana Jovanovića. Godine 2000. boravi u Solunu na Univerzitetu Aristotelis kao gost-student u klasi profesora Manolisa Janadakisa. Priredio šest većih samostalnih izložbi i učestvovao na brojnim grupnim izložbama. 

Crteži i slike Gorana Vitanovića nalaze se u privatnim zbirkama širom sveta.