DO YOU LIKE WHAT YOU SEE?

Digitalna grafika “Da li vam se sviđa ono što vidite?” je prikaz pikselizovane vulve. Ključni aspekt ovog rada je stepen pikselizacije, gde sam želeo da pronađem tačan balans u apstrahovanju oblika tako da lebde na ivici vidljivosti. Moja namera je bila da se „smeli“ motiv pretoči u nežnu apstraktnu scenu uz minimalnu intervenciju. Mesni tonovi i ovalni oblik naglašavaju meditativni karakter digitalne grafike. Pikselacija u doba digitalnih slika služi kao oblik cenzure. Danas, u digitalnim medijima, sadržaji koji se odnose na prirodnost naših tela su cenzurisani, dok su ta ista tela navikla promovisati određene proizvode radi profita. U eri hiperseksualizacije i fetišizacije objekata i tela, smatram ključnim da preispitamo šta cenzurišemo i kako to radimo. U vreme polarizacije društvenih normi i konvencija, da li je cenzura i dalje neophodna i smislena? Cenzurisani prostori ostaviti prostora za dalju maštu i ponekad skrenuti više pažnje upravo na ono što smo nameravali da sakrijemo. Ova serija digitalnih grafika postavlja pitanja šta je senzacionalno, šta vređa javnost moralnosti, da li sirovost genitalija može biti manje invazivna od reklama koje okružuju nas i kakav je balans između provokativne erotike i nevidljivosti. 

 

Jana Jovašević

Jana Jovašević, rođena 1995. godine, diplomirala je i magistrirala vajarstvo na Fakultet likovnih umetnosti u Beogradu u klasi prof. Radoša Antonijevića i Mrđana Bajića. Ona je dobitnik nagrade “Vladeta Petrić Vajar” i dobitnik Erazmus stipendije Ecole Nationale superieure des beauk-arts u Parizu. Bila je učesnik međunarodne multimedije likovne kolonije u Tršiću (2022) i umjetnički rezident u „Tropical lab17“ na LASALLE College of Umetnost u Singapuru (2023). Samostalno izlagala (Galerija Šok, Novi Sad; USlLJS Kornjača, Beograd) iu grupnim izložbama („Remek-dela V“, Umetnički prostor U10, Beograd; „Plava izložba“, Muzej savremene umetnosti, Beograd; Salon „Inter/Akcija2023” Muzeja grada Beograd, Beograd; Kamena kuća, Banja Luka; „Stavovi i forme 02“, Muzej savremenosti Umetnost Vojvodine, Novi Sad…). Neke od tema kojima se bavi u svom radu su fizičnost, senzualnost, zadovoljstvo, cenzura i seksualnost. Pitanje simboličke vrednosti zarobljene u subjektu, trivijalizacija i hiperseksualizacija i samoprisvajanje heteronormativnog ponašanja takođe je jedna od glavnih teme u njenom radu.