DOOMSDASY LINGERS, YET I CREATE

“Doomsday lingers, yet I create,” istražuje mračnu i nadrealnu pozadinu kraja vremena. Izložba kombinuje egzistencijalizam i optimistički nihilizam, fokusirajući se na očaj, otpornost i umetnost suočavanja sa smrtnošću i potencijalnim kolapsom našeg sveta. Kroz fuziju različitih umetničkih medija i vizuelnih elemenata, umetnik konstruiše moćnu posudu koja prenosi duboki emotivni pejzaž života u nepoznatoj budućnosti. Svaki komad odražava poseban sistem verovanja, nudeći nijansirana razmišljanja o različitim temama, uključujući tehnologiju, mentalno zdravlje, nauku, filozofiju, religiju i sociologiju. Izložba dovodi u pitanje predrasude i ostavlja dubok osećaj povezanosti sa našim zajedničkim krhkim postojanjem. 

Jax Hunnicutt

Moje ime je Jax Hunnicutt, ja sam 19-godišnjak, samozaposlen i samouki umetnik rođen u Americi sa godinama formiranja koje sam proveo između Slovenije, SAD i Mađarske. Moj primarni umetnički fokus je u oblasti vizuelnih umetnosti, uključujući, ali ne ograničavajući se na slikarstvo, skulpturu, ilustraciju, mešane medije, fotografiju i videografiju. Pored toga, moje odrastanje u muzičkom domaćinstvu me je podstaklo da istražujem audio medije, posebno sa mojom istorijom raznih scenskih produkcija kako na sceni tako i van nje, komponujem i produciram svoju muziku za lične projekte. Nepotrebno je reći da volim da stvaram i dizajniram u svakom aspektu svog života, čak i najobičnije stvari. Evo i moje trenutne izjave umetnika: Moje umetničko putovanje se odvija u oblastima vizuelne umetnosti i mešovitih medija, crpeći inspiraciju iz paradoksa svojstvenih nihilizmu, progone straha od neizbežne smrti i dirljivog razmišljanja o proživljavanju poslednjih vremena. Kroz svoj rad navigiram zamršenim odnosom između očaja i otpornosti, istražujući načine na koje se pojedinci nose sa surovim realnostima koje obuhvataju smrtnost i potencijalni kolaps našeg sveta. Spoj raznovrsnih materijala i vizuelnih elemenata služi kao posuda za prenošenje dubokog emotivnog pejzaža postojanja pred nepoznatom budućnošću. Cilj mi je da izazovem kontemplaciju o krhkoj lepoti života i dubokim neizvesnostima koje oblikuju naše ljudsko iskustvo.