DOG LIFE LIMITED

Projekat Dog Life Limited bavi se problemima modernog društva preispitujući narative kao što su novi mediji i komunikacija na društvenim mrežama. „Limited” u naslovu projekta ukazuje da je reč o verziji originalnog rada koji je 2022. godine bio izložen na 40 mobilnih telefona u okviru doktorske teze i zamišljen je kao svojevrsni unikatni performans. Ovaj video je napravljen od svih fotografija koje su tada bile izložene.Termin Dog Life aludira na temu sadržaja videa, ne bukvalno već figurativno. Takav izraz se u narodu oduvek koristio za nesrećan i težak život, a tom igrom reči psi koji se pojavljuju u spotu simbolični su prikazi čoveka i njegove uloge u društvu.Video se sastoji od pozadine koja se stalno rotira u petlji i sastavljena je od svih fotografija koje su kreirane za potrebe projekta i sporadično tokom videa možemo videti fotografiju psa na 1 sekundu. Sve fotografije su snimljene mobilnim telefonom, a zatim montirane u video. Ovaj prikaz treba da imitira ili demonstrira kako izgleda svakodnevna obrada informacija na društvenim mrežama. Krajnji cilj ovakvog projekta je da se sagleda značaj društvenih mreža i kako one utiču na ljudski razvoj. 

Jovan Marjanov

Jovan Marjanov je rođen u Beogradu. Prvo interesovanje za fotografiju datira 2000. godine. Studije fotografije započeo je na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu 2004. gde je magistrirao 2010. godine u klasi profesora Branimira Karanovića. Tokom studija radio je u Nacionalnoj agenciji Srbije TANJUG gde je počeo da se interesuje za dokumentarnu fotografiju. Član Umetničkog udruženja ULUPUDS od 2021. Do sada je organizovao izložbe na Balkanu i Evropi, a od 2016. predaje fotografiju na Fakultetu umetnosti u Kosovskoj Mitrovici na odseku za grafički dizajn. „Posvećena sam istraživanju svih fotografskih tehnika, stvaranju foto priča kao i dokumentarnih projekata koji razmatraju probleme čoveka i njegovog položaja u savremenom društvu. Cilj mi je da nastavim da razvijam svoje dokumentarne i fotografske veštine, kao i veštine istraživanja i kreiranja pojmova u umetnosti kroz interdisciplinarni pristup“.