TOPOGRAPHIES OF THE FUTURE

Ovaj projekat se sastoji od različitih umetničkih celina, od kojih je jedna serija čiji je naziv naziv projekta. To je serija digitalnih otisaka. Naime, na osnovu fotografija i scena iz filma ,,Terminator” su urađeni crteži u tradicionalnoj tehnici, a potom digitalno skenirani i odštampani. Ovi fragmentirani kolaži stvoreni digitalnom manipulacijom govore o mogućim scenarijima budućnosti, u kojoj su ogromne površine zemlje vraćene prirodi. Drugo, postoji kontinuirana zvučna instalacija. Muzika je preuzeta iz ,,Terminatora”, odnosno muzike glavne teme. Iz razloga autorskih prava, takođe imam još jednu montiranu audio numeru koja hvata jezivu atmosferu ove umetničke instalacije. 

Konačno, objekt-instalacija je ugrađena u ovaj komad, bilo na podu ili na postolju. Predstavlja pokvareni, uništeni telefon, zatrpan u krhotinama i prljavštini, numerisan kao da je arheološki artefakt. Prati ga izmišljeni tekst koji opisuje kako je pronađen u pustom pejzažu, a jedini fajl na njemu je .mp3 muzika koja se pušta, kao što sam ranije pomenuo. Ovim radom želim da skrenem pažnju na buduće putanje ekoloških problema i upozorim na posledice. 

Mirjana Milovanović

Mirjana Milovanović (r. 2002) je student treće godine Akademije umetnosti u Novom Sadu, na smeru slikarstvo. Tokom svog umetničkog procesa kombinuje digitalne i tradicionalne medije, stapajući jedan sa drugim. U svom radu koristi humor, kontingenciju i igru reči kako bi ponovo obradila i istražila teme kapitalizma, ljudskih prava, ekoloških problema i mentalnog zdravlja. 

Proteklih godina, kao i sada, njena umetnička praksa je bila usredsređena na umetničke knjige, gde istražuje teme nasilja, rata, društva, kao i individualna psihološka stanja i razmišlja o njima. 

 Njena druga interesovanja uključuju animaciju, filmove, storiboard umetnost, dizajn likova, stripove i umetnost grafita, kao i istoriju umetnosti.