GRAORASTO

Radeći kao vizuelni dizajner, jednom prilikom me je pozvao naručilac ilustracije i pitao da li boja pozadine može biti graorasto (sivkasto braonkasta). Znao sam taj termin, ali nisam bio siguran koje je boje. Tog dana sam objavila priču na svom instagram profilu pitajući koje je boje. Ovaj post sa pričom bio je moj prvi digitalni readi-made. Interaktivni gotovi, jer sam dobio odgovore od ljudi sa kojima sam bio povezan preko te mreže. Odgovori su imali toliki spektar sličnosti, razlika i duhovitosti da su imali bukvalno i metaforičko značenje – kao: „ta boja je kao miš siva; smeđa kao pasulj, sivkasto braon; goluboplava, ali liči na sivu; sivkasta kao nezreo pasulj pješčano sivkasto, ali da je najobičnije smeđe boje, bio je sivkast, pa je šaren, ali je; malo braonkastocrvenkast

Sanja Solunac

Sanja Solunac rođena je 1987. godine u Kragujevcu, Srbija. Srednju školu za dizajn, odsek za dizajn tekstila, završila je 2006. godine. Diplomirala je 2010. godine na Školi primenjenih umetnosti Filološko-umetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu. 2011. godine diplomirala je na master studijama na istom odseku. Sanja je stipendista Fonda za mlade talente Republike Srbije i član ULUPUDS-a (Udruženje umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije). Trenutno je doktorant na Univerzitetu umetnosti u Beogradu, smer Digitalna umetnost, a radi i kao samostalni umetnik i vizuelni dizajner.