WALKING ON WATER

Uključivanje sistema za nadzor, vojnog radara razvijenog specijalno za praćenje kretanja ljudi duž državnih granica, je, sa stanovišta autora, uključivanje ultimativnog alata za nadzor. Tako na jednoj strani imamo tehnologiju koja je simbol potpune militarizacije državnih granica, a na drugoj kapi vode, koje na poetski način simbolizuju prolaznost, krhkost i automatizovanost pojedinca. Semantika materijalnosti, nadzora i kapi vode koje se rastvaraju u visokoestetskom, ogledalskom bazenu u galeriji, upućuje posetioca na sistem dihotomije -pojedinac. Radarski sistem latentno militarizovane postkolonijalne kulture s jedne strane, te fluidnost i efemernost materijala, skrećući pažnju na gorčinu regresije pojedinca u statistički broj. 

 U projektu Hodanje po vodi, autor se fokusira na globalnu reorganizaciju sveta izazvanu ratovima, klimatskim ekstremima i ekonomskim prilikama. Kroz ovu tematizaciju, koncept nacionalne države se manifestuje kao istorijski preživeli društveno-politički oblik, kao multinacionalnost koja se javlja sa migrantima u nacionalnim (nacionalističkim) diskursima koji neprestano generišu sukobe. Projekat se sastoji iz tri dela: sistema kontrole, kibernetički sistem i bazen kao uzvišeni estetski objekat. 

Veljko Zejak

Veljko Zejak rođen je 1980. godine u Postojni. Živi i radi u Beogradu i Ljubljani. Veljko radi kao asistent na vajarskom odseku Akademije likovnih umetnosti i dizajna u Ljubljani. Ima umetnički atelje u Metelkovom mestu u Ljubljani. 

Veljko Zejak diplomirao je 2005. godine na vajarskom odseku Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu, gde je završio i postdiplomske studije u klasi prof. Mrđan Bajić. 2008/2009 odlazi u Pariz kao stipendista francuske vlade, gde nastavlja školovanje kao gostujući student na Ecole nationale superieure des beauk-arts de Paris u ateljeu prof. Richard Deacon. Od 2008. godine Zejak učestvuje na nekoliko umetničkih rezidencija: Dizeldorf, Pariz, Nojminster, (Nemačka), Čungčun (Kina). Izlagao je na 17 samostalnih i preko 50 grupnih izložbi u inostranstvu. Zejak je učestvovao na međunarodnim sajmovima umetnosti u Stokholmu, Parizu, Londonu, a njegovi radovi se nalaze u privatnim i javnim kolekcijama savremene umetnosti. Predstavlja Umetničko udruženje Hibrid, gde radi na umetničkim, obrazovnim i društveno angažovanim projektima. Veljko je jedan od umetnika koji sarađuju sa galerijom Kapelica Ljubljana.