Iva Čukić, arhitektkinja i akademkinja, dala je značajan doprinos u odbrani prava građana na grad. Svojim radom se zalaže za zaštitu prava građana na ravnopravnost i ljudsko dostojanstvo u Srbiji. Njeni napori su u skladu sa ciljem maksimalnog očuvanja ovih osnovnih prava u urbanim prostorima. Njen rad se ne fokusira samo na fizičke aspekte arhitekture već i na društvene implikacije i prava pojedinaca u urbanom okruženju. Ističući značaj građana kao kreatora države i njihovih prava u njoj, Iva ističe vitalnu vezu između prostora, prava i osnaživanja građana. Sve u svemu, posvećenost Ive Čukić odbrani prava građana na grad naglašava ukrštanje arhitekture, urbanizma i zastupanja ljudskih prava.

Ona aktivno radi sa zajednicom – podržavajući lokalne inicijative u njihovim naporima da se bave prostornim pitanjima i doprinesu društveno-političkim promenama u skladu sa principima socijalne pravde. Godine 2010. suosnovala je, a danas vodi, kolektivno Ministarstvo prostora, koje ima za cilj da doprinese demokratskom i pravednom razvoju gradova. Kada je u pitanju njena akademska karijera, Iva je angažovana kao gostujući predavač na mnogim univerzitetima u Evropi i inostranstvu kao što su TU Berlin, ETH, MIT, Oxford, Architectural Association School of Architecture London, itd. Na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, članica je Laboratorije za kulturu planiranja i dizajn prostornih politika koji vodi prof. dr Marija Maruna pri Departmanu za urbanizam. Kraljevski institut britanskih arhitekata (RIBA) uvrstio ju je u knjigu „100 žena: arhitekata u praksi“ koja predstavlja izbor žena arhitekata iz celog sveta, istaknutih svojim profesionalnim doprinosom opštem dobru društva i unapređenju životne sredine. Član je Savetodavnog odbora Fakulteta primenjenih umetnosti u Beču, odbora Guerrilla Foundation u Nemačkoj, donatorskog odbora Trag fondacije i predsednica je Upravnog odbora Fondacije Jelene Šantić u Srbiji.

Dorćol Platz - glavna sala

23. maj

18:00