Muzička edukatorka i kompozitorka koja koristi muziku za razvijanje znanja, veština i empatije među ljudima. Osnivačica je platforme „Svi UGLAS“, koja koristi muziku da osnaži romsku decu i mlade, ali i čitavo društvo uključi u zajedničko umetničko stvaralaštvo sa romskom zajednicom, stvarajući prilike za interkulturalnu razmenu i učenje.

Svojim radom, Maja promoviše socijalnu inkluziju i podstiče povezivanje ljudi, naglašavajući važnost emocija kao pokretačke snage za učenje.

Maja je ko-osnivačica udruženja Art Aparat, koje je nastalo sa idejom da muzika može da nam pruži mnogo više od pevanja i sviranja – po njenim rečima, ona može biti poligon da upoznajemo sebe i druge, uči nas da budemo nežni i otvoreni a horsko pevanje, koje najčešće koristi u svom radu, stvara zajednicu koja je zasnovana na podršci, solidarnosti i zajedništvu. Art Aparat danas okuplja audio-vizuelne umetnike ali i stručnjake iz oblasti psihologije, omladinskog rada i drugih komplementarnih oblasti, koji zajedno rade na razvoju programa koji koriste muziku kao alat za učenje, psiho-socijalno osnaživanje i izgradnju inkluzivnih zajednica.

Maja je diplomirala na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, odsek Opšta muzička pedagogija. Kao kompozitorka, autorka je muzike za pozorišne i baletske predstave, filmova, video radova, umetničkih instalacija, animirane serije i TV reklame.

Dorćol Platz - glavna sala

23. maj

18:00