Dramaturškinja, pozorišna rediteljka, aktivistkinja i kulturna radnica, suosnivačica i rediteljka društveno angažovanog pozorišta Reflektor Teatar i kreativni direktor organizacije civilnog društva Centar E8.

Njene drame preispituju način na koji doživljavamo pozorište primenom participativnog ko-kreativnog procesa, a dodaju i rodnu perspektivu. Minja je dala značajan doprinos društvu i kulturi stavljajući različite perspektive u prvi plan. Njen rad naglašava značaj kulture u buđenju društvene svesti, zalažući se za inkluzivniju i raznovrsniju zastupljenost u umetnosti. Sarađujući sa umetnicima iz različitih sredina, kao što je Jeton Neziraj sa Kosova, istraživala je transkulturalnu hibridnost u postjugoslovenskom pozorištu, pokazujući bogatstvo različitih narativa i iskustava.

Više od petnaest godina radi sa mladima i za mlade, kako na umetničkim projektima tako i u oblasti edukacije o ljudskima pravima, sa posebnim fokusom na feministički aktivizam, rodnu ravnopravnost, prevenciju nasilja i promociju političke participacije.

Svojim umetničkim poduhvatima i zalaganjem, Milena Minja Bogavac nastavlja da igra vitalnu ulogu u oblikovanju inkluzivnijeg i kulturno bogatijeg društva.

Dorćol Platz - glavna sala

23. maj

18:00