Piknik 2021

Izložba “Piknik” predstavlja izbor završnih radova Studentata osnovnih studija Dizajna enterijera Fakulteta savremenih umetnosti iz Beograda. Radovi predstavljaju niz istraživačkih projekata koji su rezultirali funkcionalnim prototipovima, a reprezentuju autorski odnos studenata prema glavnoj temi izložbe. Piknik kao forma zabave, uživanja i opuštanja, vrsta izleta koji se dogovara sa prijateljima i  porodicom u živopisnom otvorenom i prirodnom okruženju.

Milijana Perović-Projekat Tomunaka

Glavna tema je rođena kao odgovor i reakcija na globalnu situaciju u kojoj trenutno živimo: kao zatvorenici sopstvenih domova, odvojeni od dragih ljudi, u smrtnom strahu od dodira i komunikacije.

Nataša Latković- Projekat Comfy

Kreativno razmišljanje podstaknuto je kritičkim osvrtom na svet gde se interakcija, kako međuljudska, tako i sa prirodom, gotovo u potpunosti prenosi u digitalno okruženje, udaljavajući nas od taktilnog, senzornog – analognog – spontanog iskustva i uživanja, a samim tim i same prirode.

Kreativni proces vođen je idejom da smo MI – LJUDI nerazdvojni, sastavni deo prirodnog sveta, koji dele njegovu sudbinu i budućnost. Zbog toga bismo trebali preispitati svoje postupke i ponašanja, počevši od nas DIZAJNERA kao pokretačke snage pozitivnih promena.

Petar Živković – Projekat Pik

U svojim radovima studenti će istaknuti dizajn proces i s tim povezano rešavanje problema, sa ciljem da prikažu promene i inovacije koje uzimaju u obzir i potrebe korisnika i životnu sredinu, istovremeno dajući konstruktivni kritiku na trenutnu globalnu situaciju.

Podstičući i podržavajući spontano ponašanje korisnika, omogućićemo jedinstvenu priliku za sveobuhvatno dizajn iskustvo kroz upotrebljivost, korisnost i poželjnost dobijenoj u interakciji sa proizvodima u izložbenom okruženju na otvorenom.

Nevena Vasić – Projekat Flexy

Kustosi izložbe i mentori projekata:

Docent Vesna Pejović / Saradnik Marija Kojić

Autori i projekti:  Nevena Vasić (FLEXY prostirka), Natasa Latković (Comfy),Petar Živković (Pik), Tara Mikić (O), Milijana Perović (Tomunaka)

Tara Mikić – Projekat O

Predpremijera:

Mikser Festival 2021, Zornića Kuća, 26-28 maj

Premijera:

Internacionalni Piknik dan, 18 jun, 2021

Fakultet savremenih umetnosti

Svetozara Mieltića 12, Beograd