Mikser Festival, osim snažnog fokusa na edukativni karakter svog sadržaja, od samog početka neguje kulturne i umetničke sadržaje koji reflektuju glavne vrednosti za koje se Mikser organizacija zalaže: briga o životnoj sredini, goruća socijalna pitanja, izazovi sa kojima se suočavaju mladi, inovacije koje doprinose održivoj i zdravijoj budućnosti novih generacija…

Ovogodišnji izložbeni program je preplet odgovora brojnih autora, kroz najrazličitije medije, na pitanja: na čemu se zasniva naša nada u tu bolju budućnost, šta je odgovornost svakog pojedinca u kreiranju fer i humanih društvenih odnosa, gde da tražimo kreativne sile koje generišu prekopotrebne inovacije na polju dizajna..?