„Mikrotaktike” kao tema ovogodišnjeg festivala daje prostor stvaraocima da u svojim mikro svetovima pronađu inspiraciju i da prikažu da nisu samo velike akcije uvod u velike promene, već da je dovoljan mali čin kao pokretačka snaga u kreiranju novog, plemenitijeg okruženja.

Mikser festival kroz program svojih izložbi daje prostor umetnicima da prikažu svoje radove, izraze se i puste da se njihov glas čuje. Umetnički konkurs Black Box se nakon nekoliko godina ponovo poziva mlade umetnike da se uključe, ovoga puta u formi digitalne umetnosti sa temom „Bez kompromisa”, a Ghost Project prikazuje radove pristigle na temu „Mikrokosmos”.