Priroda u fokusu

Organizacija Mikser već nekoliko godina sarađuje sa Delegacijom Evropske unije u Srbiji na projektima podizanja svesti o zaštiti životne sredine i rodne ravnopravnosti i unapređenju kvaliteta života osetljivih društvenih grupa.

Programi Mikser Festivala realizovani u saradnji sa Delegacijom EU obuhvataju dve panel diskusije i jednu izložbu koji promovišu i približavaju vrednosti EU u Srbiji.

“Zelena agenda za Balkan” je panel koji ispituje kapacitete srpske i regionalne privrede u primeni Evropskog zelenog dogovora i benefite za razvoj privatnog i javnog sektora.

„Studija o zelenom oporavku“ bavi se klimatskim ciljevima EU za 2030. i primeni standarda Evropskog zelenog dogovora kao glavnim putokazima za usmeravanje investicija ka održivim projektima i aktivnostima kako bi naša ekonomija i društvo, pogotovo zdravstveni sistem bili otporniji na klimatske promene i druge izazove.

Izložba na Mikser festivalu „Natura 2000 u kadru“ je rezultat foto-konkursa koji je organizovao projekat „EU za Naturu 2000 u Srbiji”, u saradnji sa Energetskim portalom. Glavni cilj konkursa je da poveže važnost očuvanja biodiverziteta sa raznolikostima prirodnih pejzaža u Srbiji i da posebno naglasi vrste koje će biti deo buduće mreže Natura 2000 u Srbiji. Takođe, da se široj javnosti pokažu prirodne lepote Srbije, a građani motivišu i podsete na važnost očuvanja okoline i opstanka raznovrsnog biljnog i životinjskog sveta.

 

Natura 2000 je ključni instrument za zaštitu biodiverziteta u Evropskoj uniji, ekološka mreža zaštićenih područja koja je uspostavljena da bi obezbedio opstanak najvrednijih vrsta i staništa. Putem projekta “EU za Naturu 2000 u Srbiji”, Evropska unija podržava Ministarstvo zaštite životne sredine u uspostavljanju mreže Natura 2000.

Programi realizovani u saradnji sa EUD:

Mikser Razgovori / 26. Maj / 11.00-12.00 / Panel: “Zelena agenda za Balkan” /Antoin Avingnon, EUD

Mikser Razgovori /28. Maj/10.00-11.00 / Panel: Studija zelenog oporavka /Yngve Engström, EUD

Izložba / „Natura 2000 u kadru“

———————————————

Misija Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji je da obezbedi adekvatno predstavljanje EU u našoj zemlji, promoviše i štiti evropske vrednosti, kao i da nadgleda i podrži proces pristupanja Srbije Evropskoj uniji, između ostalog uspešnim sprovođenjem programa pomoći EU.