Izložba „Natura 2000 u kadru“ koja će biti prikazana na Mikser Festivalu je rezultat foto-konkursa koji je organizovao projekat „EU za Naturu 2000 u Srbiji”, u saradnji sa Energetskim portalom.

 

Glavni cilj konkursa je da poveže važnost očuvanja biodiverziteta sa raznolikostima prirodnih pejzaža u Srbiji i da naglasi vrste koje će biti deo buduće mreže Natura 2000 u Srbiji

 

Takođe, da široj javnosti pokaže prirodne lepote Srbije, a građane motiviše i podseti na važnost očuvanja okoline i opstanka raznovrsnog biljnog i životinjskog sveta. 

Levente Sekereš pobednik je nagradnog takmičenja sa fotografijom „Hranjenje“. Drugu nagradu osvojila je Violeta Milutinović fotografijom „Prkos“, dok je treća nagrada otišla u ruke Anice Župunski za fotografiju „Tiski cvet“.

 

Mreža Natura 2000 je međunarodna ekološka mreža zaštićenih područja koja su svrstana u dve kategorije shodno Direktivi o staništima i Direktivi o pticama. Projekat podržava Ministarstvo zaštite životne sredine da uspostavi prvu listu potencijalnih lokacija u Srbiji koje će biti deo evropske mreže Natura 2000. Projekat „EU za Naturu 2000 u Srbiji“ je počeo u maju 2019. godine, sa ciljem da podrži uspostavljanje mreže Natura 2000. Ova mreža je ključni instrument za zaštitu biodiverziteta u Evropskoj uniji. Natura 2000 je ekološka mreža zaštićenih područja koja je uspostavljena da bi obezbedio opstanak najvrednijih vrsta i staništa, promovišući zaštitu brojnih ekosistema i osiguravajući da ekosistemi Evrope ostanu zdravi i otporni. Mreža je zasnovana na Direktivi o pticama i Direktivi o staništima, a njena primena je jedan od uslova za pristupanje Evropskoj uniji.