Tokom pandemije Covid 19 iskusili smo nedostatak kulturno-umetničkih dešavanja u namenskim prostorima galerija i scenskih dvorana, ali i značajno uvećanje raznolikosti digitalnih sadržaja. Akteri u kulturi i umetnosti nastojali su da održe kontakte sa publikom i saradnicima kroz različite oblike digitalizacije svojih uobičajenih aktivnosti, pa su se tako razvili alternativni modeli umetničkog prikazivanja, i to u formi digitalnih galerija i digitalnih umetničkih projekata, prodaja dela na Internetu, ali i digitalna distribucija i streaming. Kakvi još izazovi predstoje svetu umetnosti u budućnosti? Šta može da očekuje publika, a šta stvaraoci? Da li umetnička produkcija i tržište postaju slobodniji, neposredniji i dostupniji ili, naprotiv, postaju sve više zavisni od kapitala i igre velikih brojeva? Da li umetničko stvaralaštvo i iskustvo umetnosti postaju ličniji i individualniji ili naprotiv depersonalizovani i otuđeni?

Panelisti:

Denis Leo Hegić, kustos, osnivač Supermarket Lab / Museum of Now Berlin 

Ervin Dubrović, istoričar umetnosti, direktor Muzeja grada Rijeke
Marko Lađušić, vajar, profesor na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu

Marta Jovanović, performans umetnica, profesorka na RUFA – Rome University of Fine Arts
Sangam Sharma, austrijska umetnica

Moderator:

Miodrag Ninić, Kulturforum ODKR

MIKSER TALKS

27. Maj

18:10 – 19:10

team_image
Denis Leo Hegić
kustos, osnivač Supermarket Lab / Museum of Now Berlin

team_image
Ervin Dubrović
istoričar umetnosti, direktor Muzeja grada Rijeke

team_image
Marko Lađušić
vajar, profesor na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu

team_image
Marta Jovanović
performans umetnica, profesorka na RUFA - Rome University of Fine Arts

team_image
Sangam Sharma
austrijska umetnica

team_image
Miodrag Ninić
Kulturforum ODKR