PROSTORIA

Pionir u formiranju mladih profesionalnih dizajnera na Balkanu, zagrebačka „Prostoria“ svoj prepoznatljiv dizajnerski pečat i reputaciju na svetskom tržištu zasniva na hrabrim konceptima i istraživački orijentisanom dizajnu. Iako njihov katalog nudi i nameštaj zasnovan na proverenim modelima, Prostoria je strateški i strastveno posvećena istraživačkom orijentisanom dizajnu, verujući da originalnost ima svoje mesto na tržištu, ali predstavlja i poseban izazov u vremenima kada se čini gotovo nemoguće dizajnirati zaista inovativne , sveže koncepte. Stoga bi društvenu odgovornost, pa čak i specifičan položaj Prostorie trebalo posmatrati upravo kao doprinos evoluciji dizajna, kao spremnost na rizike u cilju postizanja novih vrednosti u korist korisnika i kulture.