TALAS

Talas je kolekcija nameštaja i upotrebnih predmeta  izrađenih od 500-3000 godina starog močvarnog hrasta izvađenog iz reke Save. Materijal je rezultat prirodnog očuvanja drveta koje je palo u vodu i vekovima ostalo zarobljeno u koritu reke ili močvare. Glavna ideja jeste da se ovekoveči trenutak pokreta vode, koji se urezuje u 3000 godina staro drvo kako bi se rekonstruisalo taktilno iskustvo reke.

SARA

BADOVINAC

SLOVENIJA

Sara je rođena 1987. u Ljubljani. Diplomirala je 2014. na Arhitektonskom fakultetu u Ljubljani. Tokom studiranja radila je u studiju sa arhitektkinjom i vizuelnom umetnicom Apolonijom Šušteršič. U poslednjoj godini studijskog programa provela je jedan semestar u Acedemie van bouvkunst u Amsteradmu i radila je u studiju “2021 Arhitekten” u Roterdamu. Nakon angažmana sa Evropskom skupštinom studenata arhitekture EASA, DUKZ-om i Kabinet-om, započinje samostalnu karijeru i vodi Studio Prapra. Sara je dobitnica brojnih nagrada i priznanja, među kojima se posebno ističe anagažman pri Brumen fondaciji.